c S
Slovenija uspela v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice 23.02.2017 17:31 Ljubljana, 23. februarja (STA) - Evropsko sodišče za človekove pravice je kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo nekega podjetja iz Ljubljane zaradi izbrisa iz sodnega registra brez predhodne likvidacije. Čeprav se sodba nanaša le na enega pritožnika, pa so na državnem pravobranilstvu zadovoljni, saj je sodišče zavzelo stališče do zakonodaje, ki ureja izbris podjetij.

Sodbo v zadevi Lekić prodi Sloveniji je Evropsko sodišče za človekove pravice objavilo prejšnji teden. V njej je ugotovilo, da je bil izbris podjetja L.E. s sedežem v Ljubljani leta 2001 brez predhodne likvidacije zakonit, prav tako pa tudi prenos odgovornosti za dolgove družbe na aktivne družbenike. Izbris je imel legitimen namen in glede na okoliščine primera ni predstavljal pretiranega individualnega bremena za pritožnika, je zapisalo sodišče.

Pritožnik Ljubomir Lekić je namreč Sloveniji očital, da je kršila njegovo pravico do mirnega uživanja premoženja, s tem ko je bila na podlagi zakona iz sodnega registra izbrisana družba, katere družbenik je bil, sam pa je postal osebno odgovoren za njene dolgove. Trdil je tudi, da mu v postopku izbrisa družbe ni bilo zagotovljeno ustrezno pravno varstvo, zaradi česar naj bi bila kršena njegova pravica do poštenega sojenja in pravica do učinkovitega pravnega sredstva.

Državno pravobranilstvo je v postopku v celoti uspelo z argumenti, da pritožba ni utemeljena, Slovenija pa tako ni kršila določil evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov, so danes sporočili iz državnega pravobranilstva.

Čeprav se sodba nanaša le na enega pritožnika, pa je za Slovenijo izredno pomembna, saj je v njej sodišče zavzelo stališče do zakonodaje, na podlagi katere je bil opravljen izbris podjetij iz sodnega registra in na podlagi katere so aktivni družbeniki postali odgovorni za dolgove izbrisane družbe, so dodali.

Sloveniji zaenkrat sodišče ni vročilo nobene druge pritožbe, povezane z izbrisom podjetij iz sodnega registra. Če pa bo takšne zadeve obravnavalo, na pravobranilstvu pričakujejo, da bo zagotovo zavzelo enako stališče kot v tej zadevi. Sodba sicer še ni dokončna.