c S

Državni zbor v prvem branju potrdil predlog ustanovitve državnega odvetništva

20.02.2017 08:10 Ljubljana, 17. februarja (STA) - Poslanke in poslanci so danes z 49 glasovi za in enim proti ocenili, da je predlog zakona o državnem odvetništvu primeren za nadaljnjo obravnavo. Vlada želi z zakonom zagotoviti bolj učinkovito, fleksibilno in transparentno opravljanje temeljnih pristojnosti državnega odvetništva, ki naj bi v prihodnje nadomestilo državno pravobranilstvo.

Po predlogu zakona bo državno odvetništvo bo kot samostojen in avtonomen državni organ. Opravljalo bo strokovne naloge na področju varstva premoženjskih ter drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami.

V državnem odvetništvu bodo delovali generalni državni odvetnik in njegov namestnik kot funkcionarja ter višji državni odvetniki, državni odvetniki in kandidati za državne odvetnike, ki bodo imeli status javnih uslužbencev. Z namenom preprečitve političnega kadrovanja je v postopku izbire generalnega državnega odvetnika in višjih državnih odvetnikov predvideno mnenje t. i. komisije za presojo ustreznosti kandidatov, sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov.

Velik poudarek je v predlagani ureditvi namenjen tudi zagotavljanju javnosti dela, saj bo državno odvetništvo na svojih spletnih straneh objavljalo in redno posodabljalo podatke o izvajanju nalog, ki jih bo opravljalo v okviru svojih pristojnosti, je še zapisano v sporočilu po seji vlade.

Predlogu zakona so na današnji seji DZ izrazili podporo v celotni koaliciji, medtem ko so so bili v opoziciji zadržani.