c S

DZ sprejel nov zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu

15.02.2017 15:27 Ljubljana, 15. februarja (STA) - DZ je z 61 glasovi za in enim proti sprejel zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu. Zakon omogoča dodatno racionalizacijo odločanja pristojnih organov v postopkih overjanja javnih listin, lažje uveljavljanje pravic strank ter uresničevanje načela hitrosti in ekonomičnosti postopka.

Kot je danes pojasnil minister za pravosodje Goran Klemenčič, gre za tehnični zakon, ki pa je pomemben za ljudi in za pravne osebe. Določa namreč pravila, po katerih se overjajo javne listine, izdane v Sloveniji, z uporabo v tujini ter pravila, po katerih se overjajo javne listine, izdane v tujini, z uporabo v Sloveniji.

Z novim zakonom bodo po njegovih besedah dosegli dodatno racionalizacijo odločanja v postopkih overjanja javnih listin, lažje uveljavljanje pravic strank. "Z njimi stremimo tudi k uresničevanju načela hitrosti in ekonomičnosti postopka," je dodal Klemenčič.

Ker stranke niso dolžne raziskovati, kje ima notar ali notarski pomočnik deponiran svoj podpis, odtis pečata oziroma žiga ali priglašeno kvalificirano digitalno potrdilo, jih bo po novem vsak izdajatelj javnih listin dolžan deponirati pri pristojnem okrožnem sodišču ter pri ministrstvu za pravosodje.

Po prepričanju vlade je dosedanja ureditev, po kateri je moral pooblaščenec poleg listine, ki jo želi overiti, predložiti tudi pisno pooblastilo stranke, preveč birokratska, zamudna in nepotrebna.