c S

Bruselj z dvema opominoma Sloveniji zaradi direktiv o napotitvi delavcev in reviziji

15.02.2017 13:00 Bruselj, 15. februarja (STA) - Evropska komisija je danes začela oz. nadaljevala postopke proti članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Sloveniji je poslala dva opomina, in sicer zaradi prenosa direktive o napotitvi delavcev in direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze.

Komisija se je med drugim odločila, da Češki, Cipru, Španiji, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji, Švedski in Sloveniji pošlje drugi opomin oz. obrazloženo mnenje, ker je te države še niso obvestile o popolnem prenosu direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi uredbe o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg v svojo nacionalno zakonodajo.

"Direktiva določa ukrepe in nadzorne mehanizme, potrebne za boljše in enotnejše izvajanje, uporabo in izvrševanje pravil glede napotitve delavcev v praksi. Zakoni in drugi predpisi držav članic, potrebni za uskladitev z direktivo o izvrševanju pravil o napotitvi delavcev, bi morali začeti veljati 18. junija lani in komisija bi morala biti o tem nemudoma obveščena," so zapisali v Bruslju.

Ker države članice Bruslja še niso obvestile o sprejetju potrebnih ukrepov, se je komisija odločila, da jim pošlje obrazložena mnenja. Če nacionalni organi v dveh mesecih ne bodo ukrepali, lahko komisija zadevo predloži Sodišču EU.

V Sloveniji bo sicer DZ že v petek glasoval o sprejetju predloga zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki predvideva preprečevanje zlorab na področju napotitve delavcev v tujino.

Prav tako je komisija pozvala Ciper, Estonijo, Hrvaško, Poljsko, Romunijo in Slovenijo, da v celoti izvedejo nova pravila EU o reviziji. Direktiva o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze namreč določa pogoje za odobritev in registracijo oseb, ki izvajajo obvezne revizije. Določa tudi pravila o neodvisnosti, nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe, ter okvir za javni nadzor nad njimi.

Novi predpisi po navedbah Bruslja omogočajo večjo preglednost in predvidljivost zahtev, ki veljajo za osebe, ki opravljajo revizije. Države članice bi morale ta pravila prenesti v nacionalno zakonodajo do 17. junija 2016. Ker so zamudile prvotni rok, je komisija konec julija lani poslala uradni opomin. Članice so se na te opomine odzvale in se zavezale, da bodo hitro sprejele novo zakonodajo.

Ker tega še niso storile, jim je Bruselj danes poslal drugi opomin oz. obrazloženo mnenje. Če v dveh mesecih države ne bodo ukrepale, lahko komisija proti njim tudi v tem primeru začne postopek pred Sodiščem EU.

Na ministrstvu za finance so za STA pojasnili, da je v pripravi nov zakon o revidiranju. "Čakamo na koalicijsko usklajevanje, od zaključkov katerega bo odvisna časovnica predložitve zakona v vladno proceduro," so dodali.

Komisija je sicer danes poslala šest uradnih opominov in 50 obrazloženih mnenj, sedem zadev je predložila Sodišču EU, tri zadeve pa je zaključila. Poleg tega zaključuje 103 zadeve, pri katerih je z zadevnimi državami članicami razrešila težave, tako da postopka ni treba nadaljevati.