c S

Popravljalni ukrepi ljubljanskega okrožnega sodišča zadovoljivi

14.02.2017 12:08 Ljubljana, 14. februarja (STA) - Okrožno sodišče v Ljubljani je v odzivnem poročilu izkazalo ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki jih je v reviziji poslovanja ugotovilo računsko sodišče. To je namreč okrožnemu sodišču lani izreklo mnenje s pridržkom, saj v nekaterih primerih ni poslovalo v skladu s predpisi.

Računsko sodišče je pravilnost poslovanja Okrožnega sodišča v Ljubljani revidiralo avgusta lani ter mu izreklo mnenje s pridržkom. Računsko sodišče je namreč ugotovilo, da okrožno sodišče v nekaterih primerih ni poslovalo v skladu s predpisi.

Tako je na delovna mesta razporedilo javne uslužbence, ki niso izpolnjevali s sistemizacijo določenih pogojev. Odredilo je tudi delo preko polnega delovnega časa, kljub temu da za to niso bili izpolnjeni pogoji. V pogodbi o zaposlitvi ni uredilo obveznosti opravljanja izmenskega dela javnega uslužbenca, zaposlenim pa je nepravilno obračunalo in izplačalo dodatke pri plačah.

Poleg tega okrožno sodišče ni določilo meril za izbiro kandidatov v postopku za zasedbo delovnega mesta, v sistemizaciji pa ni določilo posebnosti glede razporeditve delovnega časa. Zaposlenemu je previsoko obračunalo in izplačalo stroške prevoza na delo in z dela, proračunska sredstva pa je porabilo za namene, ki niso nujni za izvajanje njegovih nalog.

Revizija se je dotaknila tudi postopka javnega naročanja, v katerem merilo ni bilo smiselno povezano s predmetom javnega naročila. Okrožno sodišče tudi ni izvedlo javnega naročila za izbiro vročevalca. Prav tako ni pridobilo soglasja predsednika višjega sodišča za organizacijo dežurstev izven poslovnega časa.

Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. V njem so izkazali popravljalne ukrepe, ki jih je računsko sodišče ocenilo kot zadovoljive.

Okrožno sodišče je med drugim uredilo izmensko delo s spremembami pravilnika ter predložilo anekse k pogodbam o zaposlitvi glede določitve izmenskega dela. Predložilo je tudi poziv nekdanjemu javnemu uslužbencu za plačilo preveč izplačanih stroškov prevoza na delo. Prav tako je sodnici poračunalo premalo izplačano dežurstvo ter predložilo dogovore o vračilu preveč izplačanih plač za 35 zaposlenih, od katerih jih je 33 preveč izplačane plače že vrnilo.