c S
Na ljubljanskem delovnem sodišču zanikajo očitke o nepravilnem dodeljevanju zadev 02.02.2017 08:09 Ljubljana, 01. februarja (STA) - Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v današnjem sporočilu za javnost zavrnilo očitke odvetnika Radovana Cerjaka o netransparentnem in nepravilnem dodeljevanju zadev sodnikom, kar naj bi omogočalo manipulacije postopka. "Njegove navedbe ne držijo," so poudarili na sodišču in zatrdili, da zadeve dodeljujejo v skladu s sodnim redom.

"Pri dodeljevanju zadev veljajo strogo določena pravila in tako nihče ne more vplivati na to, kateremu sodniku bo katera zadeva dodeljena. Ravno ta naključnost, ki določa naravnega sodnika, lahko privede do tega, da v zadevah iste stranke večkrat sodi isti sodnik," so zapisali na ljubljanskem delovnem sodišču.

Ob tem so spomnili, da so julija 2013 uvedli triažo, ki jo poznajo tudi nekatera druga sodišča. Namenjena je hitrejšemu reševanju zadev in razbremenitvi sodnikov vseh opravil, ki ne predstavljajo sojenja. "To pomeni, da se sodniku spis dodeli šele, ko so opravljena vsa predhodna procesna opravila in je zadeva zrela za razpis obravnave," so pojasnili.

Strokovni sodelavci po navedbah sodišča preverjajo pravočasnost tožbe, pooblastila, plačilo sodne takse, popolnost in sklepčnost tožbe itd., torej procesna opravila, ki so potrebna do razpisa glavne obravnave: "V tej fazi se opravi tudi postopek mediacije. Če ta ni uspešen, se odredi konec triaže in se zadeva takoj dodeli sodniku."

"Sodni spisi se zložijo po abecednem vrstnem redu priimkov toženih strank ter se dodelijo sodnikom po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov. Zadeve v skladu s pravili sodnega reda dodeljujejo vpisničarke in noben sodnik nima vpliva na to, katere zadeve mu bodo dodeljene - ne predsednica sodišča ne vodja triaže, kot tudi noben drug sodnik ali druga oseba, ker to ni v njihovi pristojnosti," so zatrdili na sodišču.

Na sodišču so tudi pojasnili zadeve, v katerih je bila stranka Javno podjetje Ljubljanski potniški promet (LPP). Po njihovih podatkih je bil od leta 2001 LPP stranka v 38 zadevah - v arbitraži ter v kolektivnih in individualnih delovnih sporih. Kot so zapisali, so praktično vsi sodniki, ki so v tem času sodili na delovnem oddelku na sedežu sodišča, obravnavali zadeve, v katerih je bila ena od strank LPP.

"Sodnici Mirjam Jaklič Petrovič je bilo dodeljenih osem zadev - ena arbitražna, štirje kolektivni delovni spori in trije individualni delovni spori. Že zgolj iz tega podatka je razvidno, da navedena sodnica ne odloča v večini zadev, ki so povezane z LPP, so še poudarili na sodišču.

Odvetnik Cerjak je sicer na današnji novinarski konferenci ocenil, da se na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču zadeve v triažni pisarni dodeljujejo na netransparenten način, ki omogoča manipulacije postopka. Po njegovih besedah se na vseh drugih delovnih sodiščih zadeve, ki prispejo v podobne pisarne, dodeljujejo sodnikom na isti dan.

Očitki Cerjaka izhajajo iz dveh zadev. V eni je zastopal svet delavcev, v drugi pa zdajšnjega predsednika sindikata voznikov. V obeh primerih je bila tožena stranka LPP.