c S
Cerjak: Zadeve se sodnikom na delovnem in socialnem sodišču dodeljujejo na netransparenten način 01.02.2017 16:19 Ljubljana, 01. februarja (STA) - Odvetnik Radovan Cerjak je na današnji novinarski konferenci opozoril, da se na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani zadeve v triažni pisarni dodeljujejo na netransparenten način, ki omogoča manipulacije postopka. Po besedah Cerjaka se na vseh ostalih delovnih sodiščih zadeve, ki prispejo v podobne pisarne, dodeljujejo sodnikom na isti dan.

V triažni pisarni, kjer se opravi predhoden preizkus sodbe, se prispele zadeve namreč sodnikom dodeljujejo po abecednem vrstnem redu po ključu ena na ena, je povedal Cerjak. Na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču pa se zadeve, ki spadajo pod tip odpoved pogodbe o zaposlitvi in kolektivni delovni spori dodelijo po istem postopku, vendar šele po zaključku triažnega postopka, je opozoril. "Tako se lahko zadevo drži v triaži dokler na vrsto ne pride pravi sodnik," je poudaril Cerjak.

Očitki Cerjaka izhajajo iz dveh zadev. V eni je zastopal svet delavcev, v drugi pa današnjega predsednika sindikata voznikov. V obeh primerih je bila tožena stranka Javno podjetje ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Cerjak je povedal, da se mu je sum netanspranetnosti delovanja sodišča porajal, ko so drugo zadevo na prvi stopnji zaključili, ni pa bila še izrečena sodba, vendar je direktor podjetja LPP že poznal izid sodbe, za katero sta kasneje Cerjak in stranka prejela pisni odpravek.

Prav tako je bila v vseh pomembnih tožbah sindikata voznikov ali sveta delavcev LPP, ki ga zastopa Cerjak in v katerih je bilo na nasprotni strani podjetje LPP, dodeljena sodnica Mirijam Jaklič Petrovič, je povedal Cerjak. Dodal je še, da LPP zastopa odvetnica, ki je bila nekoč sodnica na delovnem in socialnem sodišču v ljubljani. Cerjak je na podlagi suma netransparentnosti pri dodeljevanju sodnikov prosil za vpogled v vpisnik za dodeljevanje zadev sodnikom, vendar so mu na sodišču vpogled zavrnili z besedami, da zakon tega ne omogoča, v drugem poskusu pa, da vsebine ne morejo razkriti zaradi varstva osebnih podatkov, je dejal Cerjak.

Cerjak je poudaril, da mu je predsednica sodišča, ko mu je bil dovoljen vpogled v vpisnik, dejala, da obstaja na sodišču specifičen način dodeljevanja zadev sodnikom, ker imajo poseben oddelek triaže. Cerjak je nato zahteval, da mu pokažejo pravilnik, po katerem triažna pisarna deluje, vendar pa pravilnika po Cerjakovih besedah nimajo. Pisarna deluje po dveh odredbah, v eni izmed njih pa jasno piše, da je za koordinacijo in nadzor pristojna okrožna sodnica Mirijam Jaklič Petrovič.

Cerjak je na današnji novinarski konferenci poudaril, da nikogar ne obtožuje, želi pa opozoriti na izjemno netransparenten način dodeljevanja sodnikov na delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, ki mu po Cerjakovih besedah ni para na nobenem slovenskem sodišču. Povedal je še, da sta obe omenjeni zadevi pravnomočni in da je v obeh vložil zahtevo za obnovo postopka in izključitev vseh sodnikov delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, prav tako višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.