c S

DZ potrdil novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih

26.01.2017 08:42 Ljubljana, 25. januarja (STA) - DZ je 52 glasovi za in enim proti potrdil novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki med drugim razrešuje vprašanja, odprta po ukinitvi registrskih računov pri KDD z letošnjim letom. Ta odpravlja tudi nekatera neskladja s pravili sistema Target2 Securities, v katerega bo KDD vstopila predvidoma 6. februarja.

Ker zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih ni rešil vseh odprtih vprašanj ob ukinitvi registrskih računov, je vlada pripravila novelo, po kateri bo KDD opuščene račune, ki jih je še okoli 100.000, prenesla na Kapitalsko družbo. Ta bo postala tudi imetnica tistega premoženja, ki bo po petih letih ostalo na sodnem depozitu. Z novelo so zato urejeni postopki za primere, če bi s tem v kateri od družb presegla prevzemni prag.

Da bi bil prenos premoženja na sodni depozit čim bolj učinkovit, novela določa, da nad temi postopki lahko bdi samostojni sodniški pomočnik ali višji sodniški pomočnik. Hkrati na 30 dni podaljšuje rok, v katerem lahko imetniki pred pravnomočnostjo sklepa o depozitu nematerializirane vrednostne papirje prenesejo na svoj račun.

Novela odpravlja nekatera neskladja zakonodaje s pravili sistema Target2 Securities, zaradi katerega je bil zakon sprejet. Tako omogoča, da se zastavna pravica oblikuje tako, da se nematerializiran vrednostni papir, ki se zastavi, prenese na zastavni podračun zastavnega upnika, predlog novele pa prinaša tudi prepoved večkratne zastave. Novela bo začela veljati dan po objavi v uradnem listu, da bo KDD poravnalni sistem lahko pravočasno vključila v enotno evropsko poravnalno platformo.

Premoženje posameznikov iz naslova lastninjenja po ukinitvi registrskih računov pri KDD ni ukinjeno. To pomeni, da ga imetniki lahko do aprila prenesejo na trgovalne račune ali pa ga opustijo. Po načrtih se bo namreč do takrat začel prenos s KDD na Okrožno sodišče v Murski Soboti oz. eno od okrajnih sodišč v tem okrožju. Prenos bo opravljen na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča, predloge pa naj bi KDD vlagala skupinsko ter postopoma.