c S

Minister Klemenčič za predsednika vrhovnega sodišča predlaga Damijana Florjančiča

18.01.2017 17:37 Ljubljana, 18. januarja (STA) - Minister za pravosodje Goran Klemenčič DZ v imenovanje za predsednika vrhovnega sodišča predlaga Damijana Florjančiča. Kot so sporočili z ministrstva, so pri odločitvi pretehtali vsebina njegovega strateškega programa dela sodišča ter realno in v interesu krepitve pravne države ter institucije sodstva utemeljena in pričakovana vizija ter izkušnje.

Na javni poziv k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika vrhovnega sodišča, objavljen oktobra lani, sta se prijavila dva kandidata, vrhovni sodnik Rudi Štravs in vrhovni sodnik Damijan Florjančič.

Tako Sodni svet kot občna seja vrhovnega sodišča sta v svojih mnenjih ocenila, da sta za omenjeno mesto primerna oba, pri čemer je občna seja prednost dala Florjančiču, Sodni svet pa Štravsu.

Klemenčič je z obema opravil daljši pogovor, katerega namen je bil, kot zdaj pojasnjujejo na ministrstvu, "možnost dodatne predstavitve izdelanih strateških programov dela sodišča, obrazložitve ključnih poudarkov vizije in pojasnitev priložnosti, tveganj in drugih dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo na učinkovito delovanje vrhovnega in nižjih sodišč".

"Na podlagi razpisnega gradiva, izražene podpore tako občne seje vrhovnega sodišča kot Sodnega sveta ter opravljenih ustnih razgovorov je bilo mogoče zaključiti, da gre v primerih obeh kandidatov za sodnika z visoko mero osebne in strokovne integritete, ki izpolnjujeta pogoje za zasedbo mesta vodenja najvišjega sodišča v državi. Pri podaji predmetnega predloga pa je nadalje pretehtala vsebina strateškega programa dela sodišča, realno in v interesu krepitve pravne države in institucije sodstva utemeljena in pričakovana vizija ter dosedanje izkušnje," so odločitev ministra obrazložili na ministrstvu.

Florjančič je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1979 in v letu 1981 opravil pravniški državni izpit. Nato je bil imenovan za namestnika javnega tožilca v Kopru, leta 1987 pa izvoljen za sodnika Temeljnega sodišča v Kopru, kjer je od leta 1992 do 1993 vodil tudi njegovo enoto v Sežani.

V letih od 1994 do 2001 je bil najprej predsednik Temeljnega sodišča v Kopru in nato po reorganizaciji sodstva predsednik Okrožnega sodišča v Kopru. V letu 2001 je bil imenovan za višjega sodnika na Višjem sodišču v Kopru. Od leta 2007 do leta 2008 je bil kot višji sodnik dodeljen na ministrstvo za pravosodje, kjer je opravljal naloge, povezane s predsedovanjem Slovenije Svetu EU. V letih od 2008 do 2010 je bil direktor Centra za izobraževanje v pravosodju.

Od oktobra 2010 naprej opravlja funkcijo vrhovnega sodnika na kazenskem oddelku vrhovnega sodišča, je zapisano v življenjepisu, ki so ga posredovali z ministrstva.

Predsednika vrhovnega sodišča imenuje državni zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča. Imenovan je za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Da je imenovan, mora zanj v DZ glasovati večina prisotnih poslancev.

Slednji je sicer že tretji razpis za prvega moža vrhovnega sodišča. Na prvega se ni prijavil nihče, drugega pa je predčasno ustavil minister Klemenčič, ker je ocenil, da se stroka ni poenotila o kandidatu.

Vmes je prejšnjemu predsedniku Branku Masleši potekel mandat, tako da do imenovanja novega predsednika sodišča predsedniška pooblastila opravlja podpredsednica Nina Betetto.