c S

Vlada v prenovo institucije državnega pravobranilstva

16.01.2017 17:50 Ljubljana, 16. januarja (STA) - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog zakona o državnem odvetništvu, s katerim želijo zagotoviti bolj učinkovito, fleksibilno in transparentno opravljanje temeljnih pristojnosti državnega odvetništva, so sporočili z vlade. Državno odvetništvo naj bi nasledilo sedanje državno pravobranilstvo.

Namen prenove institucije državnega pravobranilstva je doseganje bolj učinkovitega zastopanja države, so zapisali v sporočilu za javnost po dopisni seji vlade.

Analiza izpostavljenosti države pred sodnimi in drugimi postopki kaže, da je država izpostavljena postopkom, katerih vrednost skupaj presega milijardo evrov. Državno odvetništvo kot samostojen in avtonomen državni organ pa bo po prepričanju vlade učinkoviteje zastopalo premoženjske ter druge interese države. Med drugim bo opravljalo strokovne naloge na področju varstva premoženjskih ter drugih pravic in interesov države prek pravnega zastopanja v sodnih in drugih postopkih pred domačimi, tujimi in mednarodnimi sodišči ter arbitražami, je pojasnjeno v sporočilu po seji vlade.

V državnem odvetništvu bodo delovali generalni državni odvetnik in njegov namestnik kot funkcionarja ter višji državni odvetniki, državni odvetniki in kandidati za državne odvetnike, ki bodo imeli status javnih uslužbencev. Z namenom preprečitve političnega kadrovanja je v postopku izbire generalnega državnega odvetnika in višjih državnih odvetnikov predvideno mnenje t. i. komisije za presojo ustreznosti kandidatov, sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov.

Velik poudarek je v predlagani ureditvi namenjen tudi zagotavljanju javnosti dela, saj bo državno odvetništvo na svojih spletnih straneh objavljalo in redno posodabljalo podatke o izvajanju nalog, ki jih bo opravljalo v okviru svojih pristojnosti, je še zapisano v sporočilu po seji vlade.