c S

Vlada podrobneje ureja trg finančnih instrumentov

05.01.2017 17:23 Ljubljana, 05. januarja (STA) - Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov in ga po skrajšanem postopku poslala v DZ. Med novostmi vlada izpostavlja opredelitev ukrepov nadzora Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga. Določa tudi globe, ki jih lahko izreče agencija.

Vlada z novelo v slovenski pravni red prenaša evropsko zakonodajo, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje. Med drugim predlog določa, da agencija lahko pravni osebi ali izdajatelju izreče globo v višini do trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, če ga je mogoče opredeliti, oz. 15 odstotkov skupnega letnega prometa oz. do 15 milijonov evrov.

Prav tako agencija lahko odgovorni osebi pravne osebe oziroma izdajatelja izreče globo največ do višine pet milijonov evrov ali trikratnega zneska dobička, pridobljenega s kršitvijo, če ga je mogoče ugotoviti.

Predlog vsebuje še druge rešitve, ki ne izhajajo iz evropskega pravnega reda, in sicer črtanje priporočila in opozorila kot ukrepa nadzora agencije, določnejšo opredelitev vodenja nematerializiranih vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu in odpravo nepravilnosti glede nekaterih sklicev na preostalo finančno zakonodajo.

Prav tako odpravlja možnosti, da storitve hrambe in vodenja finančnih instrumentov kot samostojne storitve opravljajo osebe, ki niso nadzorovane s strani agencije. V takih primerih namreč ni zagotovljen nadzor nad osebami, ki v svojem imenu vodijo nematerializirane vrednostne papirje strank.

Kot pojasnjujejo na vladi, tako vodenje vrednostnih papirjev strank zaobide splošno prepoved fiduciarnih računov, s tem pa se krni učinek določbe zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki določa, da je delniška knjiga javna.