c S

Finančno ministrstvo predlaga manjši dvig povprečnine, kot pričakujejo občine

05.01.2017 10:26 Ljubljana, 04. januarja (STA) - Finančno ministrstvo v predlogu prilagoditve povprečnine, ki ga je na današnjem sestanku predstavilo združenjem občin, utemeljuje dvig povprečnine za letos z zdaj predvidenih 530 evrov na približno 532,4 evra, za leto 2018 pa z 536 evrov na približno 543,7 evra, je po sestanku povedal predsednik ZOS Robert Smrdelj. Združenja pričakujejo višji dvig.

Že po sklenitvi dogovora s sindikati javnega sektorja so iz združenj občin na vlado naslovili poziv k dvigu povprečnine. Kot je v današnji izjavi za medije pojasnil Smrdelj, je Združenje občin Slovenije (ZOS) predlagalo, naj se povprečnina za letos poviša za 5,6 evra na 535,6 evra na prebivalca in za leto 2018 za 9,1 evra na 545,1 evra. Dogovor s sindikati bo namreč dodatno obremenil tudi občinske proračune.

Združenja občin in ministrstvo za finance se po Smrdeljevih besedah strinjajo, da je treba povprečnino prilagoditi višjim stroškom, ki jih je prinesel dogovor o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju. Na tokratnem sestanku so se zato dogovorili, da pripravijo natančne izračune in na njihovi podlagi nadaljujejo pogovore, je pojasnil. Izrazil je pričakovanje, da bosta obe strani uspeli zbližati stališča.

Smrdelj, ki je tudi župan Pivke, je izpostavil interes ministrstva za uskladitev stališč z združenji občin. "Zelo pomembno je, da smo pri pogovorih korektni. Če bodo vse številke na mizi in bomo vanje verjeli, lahko s kalkulacijami pridemo skupaj," je dejal. Opozoril je, da bi prikrivanje številk s katerekoli strani skrhalo zaupanje.

Na spletni strani ministrstva so po sestanku zapisali, da so združenjem občin predstavili vsebino dogovora s sindikati javnega sektorja in prve izračune, koliko dodatnih stroškov bi odpadlo na občine. "V skladu s tem smo predlagali, da bi povprečnina namesto 530 evrov v letošnjem letu znašala nekaj več kot 532 evrov, za leto 2018 pa smo dopustili možnost, da spremembo višine povprečnine dogovorimo tekom letošnjega leta," so pojasnili.

Na ministrstvu so tudi napovedali, da bodo pogovore z združenji občin nadaljevali v drugi polovici januarja, "ko bosta strani soočili natančne izračune, na podlagi katerih smo ocenili obseg dodatnih odhodkov občin zaradi dogovora s sindikati". Navedli so, da bodo dodatna sredstva za transfer v občinske proračune zagotovili v okviru obstoječega maksimalnega obsega odhodkov državnega proračuna.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) in velenjski župan Bojan Kontič je po sestanku v izjavi za medije povedal, da predhodni izračuni SOS kažejo, da je letos v občinskih proračunih treba zagotoviti dodatnih 11 milijonov evrov. Vlada bo po njegovih besedah torej morala zagotoviti povprečnino na prebivalca v višini 535,6 evra.

Iz SOS pa so tudi sporočili, da je ministrica Mateja Vraničar Erman na sestanku predstavila izračune ministrstva, po katerih bi morala vlada občinam zagotoviti dodatnih 4,8 milijona evrov za letos in 10,6 milijona evrov za leto 2018. Ministrstvo v izračunih "ni upoštevalo vseh posrednih stroškov, ki jih bodo občine imele zaradi zvišanja cen nekaterih storitev, katerih plačnice so - denimo subvencioniranje cen programa v domovih za starejše - in se bodo zvišale zaradi povečanega obsega sredstev za plače," so opozorili v SOS.

Sicer skupni učinek dogovora za javni sektor v letu 2017 znaša 56 milijonov evrov. Kot je že decembra v DZ pojasnila državna sekretarka na finančnem ministrstvu Marija Janc, od tega na državni proračun pade približno 32 milijonov evrov. Ostalih 24 milijonov evro se razdeli na občine, zdravstveno blagajno in tudi ostale vire. Kot primer je navedla domove za starejše, kjer so vir tudi oskrbnine.

Združenja občin pa že več let zapored opozarjajo, da povprečnina, ki jo dobijo iz državnega proračuna za izvajanje zakonsko določenih nalog, ne dosega dejanskih stroškov.