c S
DZ sprejel prenovljen zakon o delu policije 22.11.2016 15:38 Ljubljana, 22. novembra (STA) - DZ je soglasno sprejel novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero vlada izpolnjuje zaveze iz stavkovnih sporazumov s policijskima sindikatoma. Hkrati novela učinkoviteje ureja delovanje policije ter izboljšuje njeno organiziranost, med drugim vzpostavlja tudi karierni sistem.

Z novelo se med drugim urejajo določene posebnosti delovnopravnih razmerij zaposlenih v policiji. Vzpostavlja se karieri sistem, ki bo omogočil izkoriščanje kadrovskih potencialov znotraj policije in načrtovanje osebnega razvoja in napredovanja vsakega policista. Še naprej bodo zaposleni v policiji del plačnega sistema javne uprave, a bo zanje sistem dopolnjen zaradi specifik njihovega poklica.

Kot novost uvaja tudi to, da bodo uslužbence policije, ki niso pripadniki posebne policijske enote, a opravljajo naloge skupaj z enoto, postavili v enak pravni položaj. Uvajajo tudi dopust za ohranjanje psihofizične pripravljenosti na specifičnih delovnih mestih. V ustrezen položaj se postavlja policiste, ki niso nezgodno zavarovani, saj se jim posebna odškodnina prizna, ko opravljajo operativno ali drugo nevarno delo.

Pri višini dodatka za stalno pripravljenost se uvaja razlika, ali je policist v tem času doma ali na drugem kraju. Na 15 let pa zmanjšujejo obvezen obseg delovnih izkušenj za spregled izobrazbe pri napredovanju.

Z zakonom se definira tudi položaj tajnih sodelavcev policije, ki so bili v zdajšnjem zakonu izvzeti. Novost je tudi ta, da bodo otroci umrlih policistov imeli pravico do štipendije oziroma šolnine.

Novele je med poslanci naletela na široko podporo, saj so so jo podprli v vseh poslanskih skupinah z izjemo ZL.