c S

DZ sprejel zakon o dimnikarskih storitvah

26.10.2016 08:05 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Poslanci so danes z 48 glasovi za in 17 proti sprejeli zakon o dimnikarskih storitvah, ki uvaja licenčni sistem opravljanja dimnikarskih storitev in izbiro dimnikarja prepušča uporabnikom. Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev lahko izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev.

Opustitev sedanjega koncesioniranega načina izvajanja dimnikarskih storitev je bila načrtovana že s koncem leta 2015, vendar lani pripravljeni predlog zakona o dimnikarskih storitvah na vladi ni bil sprejet. Zato je DZ konec lanskega leta podaljšal koncesijski sistem do konca letošnjega decembra, vlada pa je pripravila nov predlog.

Ta, kot je danes spomnila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, uvaja licenčni sistem na področju izvajanja dimnikarskih storitev, izvajalcem pa bodo licence, če bodo izpolnjevali pogoje, podeljevale in odvzemale upravne enote.

Ministrstvo tako z zakonom o dimnikarskih storitvah ureja področje, ki bi bilo sicer s 1. januarjem 2017 v celoti prepuščeno trgu, izvajanje dimnikarskih storitev pa v celoti neregulirano.

Potrošniki bodo izvajalca dimnikarskih storitev izbrali do konca junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 mesecev, v nasprotnem primeru se bo štelo, da so z izvajalcem zadovoljni in bo to delo opravljal tisti, ki ga je doslej.

Med prednostmi novega zakona je ministrica navedla možnost izbire dimnikarske službe, pri tem pa bodo določene tudi najvišje cene storitev. Licence ne bodo krajevno omejene in bodo veljale za celotno območje države, tudi ne bodo časovno omejene.

Zakon poleg svobodne izbire dimnikarja prinaša tudi nadgradnjo evidenc malih kurilnih naprav. Na novo bodo v evidenco vpisani podatki tako o uporabnikih kot izvajalcih in njihovi usposobljenosti ter izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence.

V civilni iniciativi Malečnik in vseslovenski civilni pobudi Dimnik so izpostavili, da je zakon "mešanica med javnim interesom in tržno dejavnostjo", zato bi veljalo razmisliti o tem, da bi o ustavno sodišče ocenilo ustavnost in zakonitost zakona. "Poleg tega država nesorazmerno posega v lastninske pravice lastnikov kurilnih naprav," so še zapisali v odzivu na sprejeti zakon.