c S
Državni zbor sprejel poročilo varuha človekovih pravic 26.10.2016 07:59 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Državni zbor je danes s 74 glasovi za in nobenim proti sprejel poročilo varuha človekovih pravic ter institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh svetoval upoštevanje njegovih priporočil. Varuh je sicer pozval k odpravi vseh oblik diskriminacije, učinkovitejšim ukrepom za kakovostno sodno odločanje in končanju novodobnega suženjstva delavcev.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v petek pojasnila, da so v poročilu na pristojne naslovili 83 priporočil. Nekatera so že uresničena, nekatera so blizu uresničitve, nekatera pa se ponavljajo iz leta v leto. "Čas je, da začnemo z doslednim uresničevanjem človekovih pravic na tudi nekaterih zanemarjenih področjih," je poudarila.

Varuh se s priporočili na področju ustavnih pravic zavzema za to, da se vsi, ki sodelujejo v javnih razpravah, še posebej politiki, v svojih izjavah in besedilih izogibajo spodbujanju sovraštva ali nestrpnosti na podlagi katere koli osebne okoliščine. Ob morebitnih takšnih primerih pa naj se nanje nemudoma odzovejo in jih obsodijo.

Varuh v luči begunske krize vladi priporoča sprejetje ukrepov, po katerih bodo imeli mladoletni tujci boljše možnosti za namestitev in jih ne bodo nameščali v Center za tujce. Projekt nastanitvenega centra, ki ga je pripravil konzorcij nevladnih organizacij, bi bila lahko po oceni varuha ena boljših možnih rešitev na tem področju.

Policisti pa naj bodo pri postopkih s tujci posebej pozorni tudi na besedni ravni. Varuh ocenjuje, da morajo biti policisti skrbno izbrani in usposobljeni za delo z begunci, da bi lahko tudi s primernim komuniciranjem in človeškim odnosom prispevali k boljšemu počutju in varnosti vseh na določenem kraju.

Ministrstvo za pravosodje naj po enem od priporočil varuha nadaljuje premišljene zakonodajne ukrepe za zagotavljanje varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Sodišča pa naj sprejmejo vse potrebno, da bo zagotovljeno tudi dejansko spoštovanje rokov v skladu z zakonom o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.

Državnim tožilcem priporoča večjo angažiranost pri usmerjanju policistov ob iskanju in zavarovanju sledov kaznivega dejanja ter pri izvedbi drugih dejanj, potrebnih za državnotožilsko odločitev.

Na področju delovnih razmerij naj vlada po priporočilu varuha takoj sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili ustrezen sistem nadzora nad plačevanjem plač. Vlada pa naj tudi zagotovi, da bodo postopki pri vseh nadzornih institucijah potekali v razumnih rokih. Varuh predlaga kadrovsko okrepitev inšpekcij - tudi s prerazporeditvami javnih uslužbencev, kjer je to mogoče.

Med petkovo razpravo je bilo sicer slišati mnogo kritičnih pripomb glede stanja človekovih pravic v Sloveniji. Vlada medtem zagotavlja, da bo upoštevala priporočila varuhinje, napovedujejo pa tudi spremembe zakona o varuhu človekovih pravic.