c S
Evropski parlament za mehanizem za nadzor spoštovanja temeljnih pravic v EU 25.10.2016 16:42 Strasbourg, 25. oktobra (STA) - Evropski parlament je danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejel resolucijo, v kateri predlaga uvedbo mehanizma za reden letni nadzor spoštovanja temeljnih pravic v EU. Mehanizem bi nadomestil sedanje krizno obravnavanje domnevnih kršitev v posameznih državah članicah.

Novi mehanizem bi moral zagotavljati, da vse države članice spoštujejo vrednote, zapisane v temeljnih pogodbah unije. Temeljiti bi moral na dokazih, biti bi moral objektiven, nediskriminatoren in bi moral ocenjevati enakopravno. Mehanizem predvideva tudi redne razprave v evropskih institucijah ter nacionalnih parlamentih, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Evropski parlament tudi poziva Evropsko komisijo, naj do septembra 2017 pripravi predlog za sklenitev pakta EU za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice v obliki medinstitucionalnega sporazuma, ki bo povezal, uskladil in dopolnil obstoječe mehanizme. Skupina neodvisnih strokovnjakov bi ob posvetu s komisijo vsako leto pripravila oceno stanja ter priporočila za posamezne države članice na podlagi kazalcev, kot so delitev oblasti, svoboda in pluralnost medijev ter pravna varnost.

Glede na ugotovljeno stanje in morebitne kršitve bi se komisija odločila za nadaljnje ukrepanje. V primeru neustreznih ocen na posameznih področjih bi z državo članico začela dialog za odpravo kršitev, če pa bi ocena kazala na hude in trajne kršitve vrednot unije, bi se lahko aktiviral 7. člen pogodbe o EU, ki predvideva tudi začasno omejitev glasovalnih pravic članice v Svetu EU.