c S

S projektom Slovensko sodstvo 2020 v izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sodišč

25.10.2016 16:10 Ljubljana, 25. oktobra (STA) - Vrhovno sodišče začenja s projektom Slovensko sodstvo 2020, s katerim želijo izboljšati kakovost in učinkovitost slovenskih sodišč in s tem celotnega pravosodja. Sestavljen je iz 12 podprojektov, ki zajemajo več kot 60 aktivnosti. Projekt, ki bo trajal do konca leta 2023, je vreden 11,8 milijona evrov, del tega je evropskih sredstev.

Pri Slovenskem sodstvu 2020 gre za nadaljevanje projektov v okviru Učinkovitega pravosodja.

Končni cilji projekta so, da bi uporabniki lahko v vseh postopkih s sodišči poslovali v elektronski obliki, da bodo zaposleni na sodiščih obvladali informacijsko tehnologijo za učinkovito vodenje sodnih postopkov, da bodo sodni postopki in poslovni procesi na sodiščih kakovostno prenovljeni, da bodo sodni postopki v celoti informacijsko podprti, slovenska sodišča pa bi v celoti poslovala elektronsko.

Kot je ob predstavitvi projekta dejal svetovalec predsednika vrhovnega sodišča Rado Brezovar, so na projektu delali od leta 2012. Podprojekti so po njegovih besedah usmerjeni v uporabnike - javnost, stranke v postopku, zaposlene na sodišču itd.

Predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša je dodal, da s tem nadaljujejo s posodabljanjem delovanja slovenskih sodišč. Ob tem je navedel, da je oktobra minilo 30 let, odkar je bil na vrhovnem sodišču nameščen prvi računalnik.

"Projekt ni nepropusten in izoliran projekt sodišča. Navezuje se tudi širše na delovanje javne uprave," je dejal in dodal, da bo za uspešno izvedbo projekta nujno širše sodelovanje ne samo v pravosodju, ampak v celotni javni upravi.

Pravosodni minister Goran Klemenčič pa je opozoril, da je projekt Slovensko sodstvo 2020 del širšega projekta prenove pravosodja, v katerega je vključeno tudi pravosodno ministrstvo in ustavno sodišče in je vredna skupaj dobrih 34 milijonov evrov. V primerjavi z drugimi ministrstvi, denimo z infrastrukturnim, ta sredstva niso visoka, a za pravosodje je to izjemen vir, je dodal.

Tako bodo v okviru celotnega projekta tudi izboljšali informacijski sistem in poslovanje državnega pravobranilstva ter zmanjšali razkorak med informatizacijo sodstva na eni strani in tožilstva in pravobranilstva na drugi strani.

"Pripravili ste oz. smo dobre projekte," je poudaril in dodal, da je za uresničitev na voljo več sredstev kot tudi več znanja.

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj pa je dodala, da je učinkovit pravosodni sistem ključen tudi za gospodarsko uspešnost in konkurenčnost Slovenije. Izboljšanje učinkovitosti pravosodja pa tako lahko prispeva h gospodarski rasti rasti in novim delovnim mestom.

MKS ELEKTRONSKI (25.10.2016 15:09)
Javna opomba
Ja, to bo to. Ziher.
Sicer imajo že sedaj na sodiščih odlično informatiko. In težave naših sodišč nimajo nič z informatiko.