c S

Vrhovno sodišče odločilo, da je bil odvzem velenjskih dečkov iz vrtca nezakonit in da so babici kršene ustavne pravice

20.10.2016 07:58 Ljubljana, 19. oktobra (STA) - Vrhovno sodišče je odločilo, da je bil odvzem dveh velenjskih dečkov iz vrtca marca letos nezakonit ter da so bile njuni babici, pri kateri sta živela do odhoda k rejnikom, kršene ustavne pravice. Otroka ostajata pri rejnikih. Odvetnik babice Velimir Cugmas je že napovedal pritožbo, na CSD Velenje odločitve o morebitni pritožbi še niso sprejeli.

Center za socialno delo (CSD) Velenje je 30. marca letos bratca iz Velenja iz vrtca odpeljal k rejniški družini brez vednosti starih staršev s Koroške, pri katerih sta po tragediji v družini, ko sta izgubila mamo, bivala dečka.

Odvetnik Cugmas je na Upravno sodišče v Mariboru vložil tožbo, s katero je terjal ugotovitev, da je CSD Velenje z odvzemom otrok ravnal nezakonito in posegel v otrokove pravice v razmerju do babice. Hkrati je zahteval izdajo začasne odredbe, na podlagi katere bi se dečka do pravnomočnosti odločitve vrnila k starima staršema.

Upravno sodišče je v sodbi, sprejeti 11. maja letos, odločilo, da so bile z odvzemom dečkov kršene ustavne in človekove pravice njuni babici do družinskega življenja. Ni pa ugodilo zahtevi, da se dečka do pravnomočnosti odločitve vrneta k starim staršem, ampak je zapisalo, da bodo o tem tekli posebni postopki.

Na odločitev upravnega sodišča sta se na vrhovno sodišče, ki v nadaljnjih postopkih odloča o pritožbah v zvezi s sodbami upravnih sodišč, pritožila pravna zastopnika tako CSD Velenje kot babice dečkov.

Vrhovno sodišče, ki je svojo odločitev danes javno razglasilo, je ugotovilo, da je CSD Velenje preuranjeno posegel in otroke odvzel starim staršem, saj bi najprej moral počakati na odločitev ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ali dajo starim staršem dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti.

Ministrstvo je sicer pozneje, 11. aprila, odločilo, da se starima staršema ne izda dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Njun odvetnik Velimir Cugmas se je na to odločitev pritožil in v tej zadevi teče spor na mariborskem upravnem sodišču.

Ob tem pa je vrhovno sodišče zavrglo pritožbo Cugmasa na zavrnitev zahteve za izdajo začasne odredbe. Kot so poudarili v sodbi, odločba o dovoljenju za rejništvo ni bila predmet upravnega spora, o katerem je po pritožbi odločalo še vrhovno sodišče.

Prav tako ni bila predmet tega odločanja sodišča presoja, ali je nadaljnje bivanje otrok pri rejniški družini, v katero sta bila nameščena, v njunem interesu ali ne. Na vrhovnem sodišču dodajajo, da morajo o najboljšem interesu otrok presojati pristojni organi. Pri tem pa so pripomnili, da "tako skrbnica kot druge pristojne osebe zagotavljajo, da sta sedanje bivanje in razvoj otrok dobro urejena in da stiki s starimi starši in drugimi sorodniki redno potekajo".

Vrhovni sodnik Erik Kerševan je ob tem babici na izreku dejal, da tudi ugotovitev kršitve ustavnih pravic pomeni določeno zadoščenje in bo lahko podlaga za urejanje razmerij med njo in vnuki.

Ob tem je poudaril, da če bo uspela z upravnim sporom na mariborskem sodišču in bo dobila dovoljenje za rejništvo, bi ji glede na odločitev vrhovnega sodišča o kršenju ustavnih pravic do družinskega življenja nato morali dodeliti otroke.

Odvetnik babice dečkov Velimir Cugmas je po razglasitvi sodbe dejal, da je potrjeno tisto, kar je bistveno, in sicer da je babici kršena ustavna pravica do doma in pravica do zasebnosti. Sodišču pa zameri, da ni reševalo predhodnega vprašanja. To po njegovih pojasnilih pomeni, da bi sodišče lahko odločalo, ali so razmere pri babici in dedku ustrezne za bivanje in razvoj otrok.

Cugmas meni, da bi se otroka morala takoj vrniti k starim staršem in da je s tem, ko je kršena človekova pravica babici, avtomatično kršena tudi pravica vnukoma. Dejal je še, da se sodbe vrhovnega sodišča spoštujejo, kar pa ne pomeni, da se ne preizkušajo. Napovedal je pritožbo oziroma revizijo.

Odvetnica CSD Velenje Simona Marko pa je presenečena nad razsodbo vrhovnih sodnikov, da je bil odvzem velenjskih dečkov iz vrtca nezakonit in da so bile njuni babici zaradi tega kršene ustavne pravice. Odločitve o morebitni pritožbi še niso sprejeli. Poudarila pa je, da je najbolje za otroka, da ostaneta pri rejnikih.

Če bi babica dečkov iz Velenja uspela s pritožbo na odločitev ministrstva za delo in bi pridobila dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti, bi lahko na CSD ponovno ugotavljali otrokove koristi. "In če se ugotovi, da je v največjo korist otrok, da bi bila umeščena v bivalno okolje, varstvo in vzgojo babici, bi lahko prišlo do premestitve otrok," je dodala Markova.

Dečka sta od 30. marca letos pri rejniški družini in se glede na dogovore srečujeta s starima staršema. Oče dečkov, ki sta mu bila otroka pravno-formalno odvzeta, pa je v priporu, ker je obtožen, da je decembra lani v Velenju umoril mater dečkov. Sojenje poteka pred Okrožnim sodiščem v Celju.

Odločitev vrhovnega sodišča so že pozdravili v Gibanju za otroke in družine, kjer menijo, da se morata fantka čim prej vrniti k starim staršem in od vpletenih pričakujejo opravičila in izplačilo odškodnin.

Iz Odbora za varstvo pravic vnukov in starih staršev pa so sporočili, da zahtevajo takojšnjo vsebinsko odločitev mariborskega upravnega sodišča glede vrnitve dečkov k starim staršem.