c S

Odvetnica CSD Velenje: Najbolj primerno za otroka, da ostaneta v rejniški družini

19.10.2016 17:14 Ljubljana, 19. oktobra (STA) - Odvetnica Centra za socialno delo (CSD) Velenje Simona Marko je presenečena nad razsodbo vrhovnih sodnikov, da je bil odvzem velenjskih dečkov iz vrtca nezakonit in da so bile njuni babici zaradi tega kršene ustavne pravice. Odločitve o morebitni pritožbi še niso sprejeli. Poudarila pa je, da je najbolje za otroka, da ostaneta pri rejnikih.

Markova je po izreku sodbe napovedala, da bodo razloge sodišča preučili in se pozneje odločili, kako ukrepati.

Pričakovala je, da bo sodišče dalo večji poudarek njihovim argumentom, da v zakonodaji pravica do družinskega življenja ne izhaja iz odnosa med starimi starši in vnuki, ampak med starši in otroki.

"Pravica do skupnega družinskega življenja je primarno dana staršem in otrokom. Vse druge vezi pa morajo biti predhodno urejene in mora za to obstajati dogovor, ali pa, če ni mogoč, sklep sodišča," je dejala.

Če bi babica dečkov iz Velenja uspela s pritožbo na odločitev ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in bi pridobila dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti, bi lahko na CSD ponovno ugotavljali otrokove koristi.

"In če se ugotovi, da je v največjo korist otrok, da bi bila umeščena v bivalno okolje, varstvo in vzgojo babici, bi lahko prišlo do premestitve otrok," je dodala Markova.

Otroka tako še naprej ostajata v rejniški družini, CSD Velenje pa spremlja izvajanje rejništva. "Otroka lepo napredujeta, vključena sta v njuno novo bivalno okolje, uspešno pa tudi izvajata stike s starimi starši," je dodala.

Po mnenju odvetnice je najbolj primerno za otroka, da ostaneta v sedanji rejniški družini in uspešno ter primerno izvajata stike s starimi starši. Poleg tega otroka po njenih navedbah izvajata stike z ostalimi družinskimi člani in "tudi glede na njuno napredovanje se kaže, da so bili vsi argumenti in odločitve CSD primerni," je dejala.

Odvetnica je še opozorila, da v današnjem postopku ni bil poudarek na otrocih, pač pa o pravicah odraslih oseb. "Ko trčita skupaj pravica odrasle osebe in otroka, pa ima absolutno prednost pravica mladoletne osebe," je dodala.

Sicer pa ocenjuje, da današnja sodba potrjuje samo poseg v pravico babice do družinskega življenja. In tako današnja sodba ne more imeti kakšnega vpliva na druge postopke pri pridobivanju rejništva starih staršev nad njunima vnukoma.