c S
Notarska zbornica Slovenije izpostavlja varnost centralno vodenega registra oporok 11.10.2016 10:14 Ljubljana, 11. oktobra (STA) - Notarska zbornica Slovenije je v odzivu na primer založenih oporok opozorila, da oporoka z zapisom v centralno voden register oporok v celoti zagotavlja izvršljivost take oporoke. Opozarjajo pa, da nekatere oporoke, ki niso bile vložene pri notarjih, kljub zakonu niso bile vpisane v ta register.

Trenutno je v register oporok vpisanih 22.881 oporok, od tega so jih samo notarji vpisali 20.837. V Notarski zbornici Slovenije lahko z "gotovostjo in polno odgovornostjo" vsem oporočiteljem in upravičencem iz oporok, ki so bile kadarkoli vložene pri kateremkoli od 93 slovenskih notarjev, zagotovijo, da bodo njihova volja in njihove pravice v celoti uresničene, za ostale pa samo, če so bile tudi v resnici vpisane v register oporok.

Kot so še zapisali, so v Notarski zbornici Slovenije slutili, da nekatere oporoke, ki niso bile vložene pri katerem od slovenskih notarjev, niso bile vpisane v ta centralni register ne glede na to, da to zahteva omenjeni zakon.

Opozarjajo tudi, da je so bile razkrite samo tiste neuresničene oporoke, ki so že zamudile rok izvršitve. "Bojimo se, da je takih oporok, katerih oporočitelji so še živi, oporoke pa ležijo po predalih institucij, ki bi morale upoštevati zakonske določbe in vpisati oporoke v centralni register, še mnogo več," so zapisali.

Glede na to, da je področje oporok v slovenski zakonodaji po besedah Notarske zbornice Slovenije solidno rešeno in da se zakon, vsaj kar zadeva slovenske notarje, v celoti spoštuje in v dnevni praksi tudi izvaja, so "popolnoma neumestne tudi izjave, ki skušajo zmanjšati odgovornost posameznikov in institucij, ki imajo na voljo vsa sredstva, da preprosto in učinkovito v praksi zaščitijo interese oporočiteljev".

Centralni register oporok, ki so ga vzpostavili 15. oktobra 2007, preprečuje, da bi se oporoke založile, s čimer bi neupravičeno škodili upravičencem iz oporok. Vanj so notarji vpisali tudi vse oporoke, ki so bile pri kateremkoli notarju v Sloveniji vložene pred tem datumom. Podatke o oporokah, ki se evidentirajo v registru, pošiljajo notarji, odvetniki in sodišča.