c S
Vročanje sklepov o izvršbi po novem le še po elektronski poti 10.10.2016 09:44 Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Finančna uprava RS (Furs) vse več dokumentov vroča elektronsko, od 1. novembra pa bo to veljalo tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Pravne osebe naj zato uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov, če tega še niso storile.

Pravna podlaga za elektronsko vročanje je določena v zakonu o davčnem postopku. To velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, so pojasnili na Fursu. V sistem pa se lahko vključijo tudi fizične osebe, če želijo.

Dokumente, za katere Furs še nima vzpostavljenega sistema elektronskega vročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki.

Zavezanec si lahko določi pooblaščenca za vročanje. V tem primeru se vsi dokumenti namesto zavezancu vročajo njegovemu pooblaščencu, kar velja tako za dokumente, ki se vročajo elektronsko, kot za dokumente, ki se še vročajo v papirni obliki.

Elektronska vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

Ob tem nas Fursu posebej opozarjajo, da se v primerih, ko je dolžnik fizična oseba, ki opravlja dejavnost, postopki davčne izvršbe vedno vodijo zoper fizično osebo. Zato se vročanje dokumentov v postopku izvršbe opravi po pravilih, ki veljajo za vročanje fizičnim osebam. Sklep o izvršbi bo torej dolžnik prejel v papirni obliki prek pošte, razen če se prostovoljno vključi v sistem.