c S
DZ o kolektivnem upravljanju avtorskih pravic ne bo znova odločal 29.09.2016 08:36 Ljubljana, 28. septembra (STA) - Državni svetniki na današnji seji niso izglasovali odložilnega veta na zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, saj je za glasovalo 12, proti pa 15 svetnikov. Državnemu zboru tako o zakonu ne o treba odločati znova.

Zakon kolektivno upravljanje z avtorsko in sorodnimi pravicami ločuje od drugih vsebin avtorskega prava, kar je zdaj v celoti zajeto v zakonu o avtorski in sorodnih pravicah iz leta 1995. Med drugim opredeljuje delovanje kolektivnih organizacij, nadzor nad njimi, ureja položaj imetnikov pravic, določa pravila delitve avtorskih honorarjev in oblikovanje namenskih skladov za spodbujanje ustvarjalnosti v Sloveniji.

Zakon je že v postopku sprejemanja naletel na nasprotujoča si mnenja, skupina svetnikov pa je po njegovi potrditvi predlagala odložilni veto. Svetnik Jernej Verbič, prvopodpisani pod predlog za veto, je na današnji seji dejal, da zakonu nasprotuje večina kolektivnih avtorskih organizacij in strokovne javnosti.

Zakon tako po njihovem mnenju uvaja drastične spremembe avtorske zakonodaje, saj jo brez potrebe deli na dva dela. Ustvarjalcem onemogoča odločati o svoji zasebni lastnini, popolnoma nepotrebna sprememba celotne avtorske zakonodaje pa bo povzročila ohromitev delovanja kolektivnih avtorskih organizacij. Poleg tega ne gre za sistemski zakon, je opozoril Verbič in dodal, da je težava predvsem v neizvajanju veljavnega zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

"Nič od tega ne drži," je odvrnil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Med razlogi za pripravo zakona je navedel številne spore med avtorji in kolektivnimi organizacijami, ki so posledica nepreglednega poslovanja organizacij. Cilji zakona so večja vključenost članov kolektivnih organizacij v odločanje, večja preglednost njihovega delovanja ter učinkovitejši nadzor na delovanjem organizacij in uporabniki avtorskih del. Počivalšek je tudi zavrnil očitke, da zakonu nasprotuje večina strokovne javnosti, pač pa zagotavlja minimalni konsenz vseh deležnikov.

Proti vložitvi veta se je izrekla tudi komisija DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Kot je pojasnila predsednica komisije Marija Lah, so namreč menili, da zakon omogoča pozitivne rešitve. Poenotil bo namreč pravila za delovanje vseh kolektivnih organizacij, zagotovil transparentnost ter nadzor nad njihovim delovanjem.

Tudi večina svetnikov je v razpravi napovedala, da veta ne bodo podprli. Čeprav zakon po mnenju nekaterih ni najboljši, pa področje še vedno ureja bolje od sedanjega stanja.