c S

Evropska komisija zaostruje pravila glede dejavnosti lobistov

29.09.2016 08:31 Bruselj, 28. septembra (STA) - Evropska komisija je danes predlagala vzpostavitev obveznega registra za preglednost glede dejavnosti lobistov za tri osrednje institucije EU. Predlaga, da se obvezna registracija ob komisiji uvede tudi za stike s predstavniki Evropskega parlamenta in Sveta EU. S tem želi odgovoriti na kritike glede pomanjkanja preglednosti in konflikta interesov.

Evropska komisija predlaga vzpostavitev obveznega registra za vse tri institucije EU, torej tudi za Svet EU, v katerem so zastopane države članice, s čimer bi za vse tri prvič veljali enaki minimalni standardi.

S predlogom želi zagotoviti večjo preglednost nad dejavnostjo zastopnikov interesov, ki skušajo vplivati na oblikovanje politik v Bruslju. Obvezni register bo temeljil na obstoječem prostovoljnem registru za preglednost Evropskega parlamenta in komisije.

V skladu s predlogom bi bila srečanja z nosilci odločanja iz vseh treh institucij pogojena s predhodno registracijo v registru za preglednost. Registracijskim zavezancem, ki ne bodo spoštovali kodeksa ravnanja, bo grozila začasna prekinitev stikov z institucijami ali izbris iz registra.

Odkar je komisija novembra 2014 to pravilo uvedla za svoje stike z zastopniki interesov, je zabeležila približno 4000 novih vpisov v obstoječi register.

"Institucije EU morajo sodelovati v prizadevanjih za povrnitev zaupanja državljanov. Pri vseh naših dejavnostih moramo biti bolj odprti. S tega vidika je današnji predlog za obvezni register, ki zajema parlament, svet in komisijo, pomemben korak v pravo smer," je ob predstavitvi predloga dejal prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans, pristojen za medinstitucionalne odnose in pravno državo.

Državljani imajo po njegovem pravico vedeti, kdo poskuša vplivati na pripravo zakonodaje EU. Komisija zato predlaga preprosto pravilo - brez predhodne registracije ni srečanja z nosilci odločanja. Javnost bo prek registra seznanjena s tem, kdo lobira, koga ta zastopa in koliko porabi, je še dejal Timmermans.

Komisija želi s tem predlogom še povečati preglednost v stikih med člani institucij EU in velikimi lobisti, med katere sodijo med drugim tobačna in farmacevtska podjetja.

Slabo luč na komisijo je vrgel primer nekdanjega predsednika komisije Joseja Manuela Barrosa, ki se je po izteku mandata zaposlil pri ameriški investicijski banki Goldman Sachs, kjer bo pristojen za vprašanje brexita. Čeprav s tem naj ne bi kršil pravil, pa je nedavno prišlo na dan, da je imel stike s predstavniki banke že, ko je bil še na čelu komisije.