c S

Ponovljeno sojenje v zadevi Serming vendarle steklo

28.09.2016 16:01 Koper, 28. septembra (STA) - Po večkratnih preložitvah se je na Okrožnem sodišču v Kopru vendarle začelo ponovljeno sojenje v zadevi Serming, a tudi tokrat ni šlo brez zapletov. Zagovorniki koprskega župana Borisa Popoviča so med drugim predlagali, da višje sodišče ponovno odloči o zahtevi za izločitev predsednice sodnega senata, nazadnje pa tudi prenos krajevne pristojnosti.

Eden od Popovičevih zagovornikov Uroš Čop je uvodoma ugotavljal procesne pomanjkljivosti v torkovem sklepu višjega sodišča, saj ta po njegovem glede zahteve za izločitev sodnice Meri Mikac ni odločilo vsebinsko glede bistva zahteve. To pa je, kot je pojasnil odvetnik, v tem, da je sodnica sama predlagala svojo izločitev, ker je v sporu s prvoobtoženim Popovičem in razmišlja o tožbi zoper njega. Zato je Čop predlagal, da se višjemu sodišču ponovno pošlje v odločanje predlog za izločitev Mikčeve.

Popovičevi zagovorniki so postavili pod vprašaj tudi nepristranskost tožilke Janje Hvala. Kot je navedel odvetnik Stojan Zdolšek, je tožilec zavezan upoštevati tudi dejstva, ki so obtoženemu v korist. "Kako bo tožilec to počel, če ima osebne zamere do obtoženega," se je vprašal. Ob tem je navedel, da je tožilka zoper Popoviča podala dva predloga za kazenski pregon.

Državna tožilka je nato pojasnila, da predloga za pregon, oba iz leta 2010, nista izhajala iz kakšnega osebnega spora in da Borisa Popoviča razen na sodišču sploh ne srečuje oz. z njim nima stikov. O njeni objektivnosti, je dodala, pa pričajo dejstva, saj je v najmanj treh primerih ovadbo zoper Popoviča zavrgla.

Popovičevi zagovorniki so izprašali tudi sodnici porotnici glede tega, kako ju je okrožno sodišče obvestilo o današnjem naroku. Odvetnik Čop pa je nato izpostavil, da postopanje sodišča potrjuje, da se Popoviču v Kopru ne more soditi na pošten in nepristranski način. Obe porotnici naj bi okrožno sodišče namreč o nadaljevanju sojenja obvestilo, še preden je o zahtevi obrambe formalno odločilo višje sodišče. Zato je predlagal, da vrhovno sodišče za vodenje postopka določi drugo stvarno sodišče izven območja višjega sodišča v Kopru.

Predsednica sodnega senata Meri Mikac je po daljšem posvetovanju predloga obrambe zavrgla, saj da sta namenjena zavlačevanju postopka in spodkopavanju avtoritete sodišča.

Nato je proces le stekel. Tožilka Hvala je ponovila vsebino obtožnice, ki Popoviča bremeni zlorabe položaja in pridobitve premoženjske koristi družbi Serming ob prodaji občinskih zemljišč leta 2007, pri čemer sta direktorica občinske uprave Sabina Mozetič in cenilec Rajko Srednik obtožena pomoči pri storitvi omenjenega kaznivega dejanja.

Obtoženi so vztrajali pri svoji nedolžnosti, ob tem pa je Popovič ponovil, da je bil posel s Sermingom za občino dober. To po njegovem dokazuje tudi dejstvo, da je Serming danes tik pred stečajem in da ista zemljišča neuspešno prodaja po bistveno nižji ceni.