c S
Ministrstvo z novelo za ukinitev volonterskih pripravništev 20.09.2016 16:05 Ljubljana, 20. septembra (STA) - Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so pripravili novelo zakona o trgu dela, ki med drugim ukinja možnost opravljanja volonterskega pripravništva. Pripombe k noveli je mogoče oddati do 29. septembra.

Med cilji predloga novele so v gradivu navedli uskladitev določb osnovnega predpisa s politiko vlade na področju pripravništev v javnem sektorju, uskladitev posameznih določb s sprejetimi notranjimi predpisi in zakonodajo EU ter sprejetimi zavezami iz mednarodnih pogodb in določitev racionalnejšega postopka vročanja odločb o priznanju pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ob znižanju stroškov vročanja.

Kot so pojasnili, se je vlada decembra 2014 jasno opredelila, da ne podpira volonterskih pripravništev v javnem sektorju. Predlagana novela tako ukinja možnost opravljanja te oblike pripravništva zaradi usposabljanja za samostojno opravljanje dela na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve, ki ju kot storitvi za trg dela izvaja Zavod RS za zaposlovanje.

Poleg tega novela kot izjemo od določb zakona o splošnem upravnem postopku uvaja spremembo v zvezi z vročanjem odločb o priznanju pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ki se bodo vročale z navadno vročitvijo, in sicer z roko vročitve na 15. dan od dneva odpreme odločbe.

Zaradi uskladitve z direktivo EU o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev pa z novelo predlagajo črtanje določila, ki za pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež v drugi članici EU, državi Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici, predvideva ustanovitev podružnice.

Predlagana novela zaradi spreminjajoče se zakonodaje EU na novo opredeljuje evropsko mrežo storitev EURES. Poleg tega predlagajo določitev novega člena, ki bo uredil dodeljevanje državnih pomoči za ukrepe na trgu dela.

Zaradi uskladitve zakona z določbami Evropskega kodeksa o socialni varnosti predlagajo črtanje določbe, ki omogoča zavrnitev pravice do denarnega nadomestila v primeru, ko zavarovanec, ki mu je delovno razmerje prenehalo zaradi neutemeljenih odpovednih razlogov, določenih z zakonom o delovnih razmerjih, zoper delodajalca ne zahteva arbitražne odločitve ali sodnega varstva, še piše v gradivu.