c S

DZ: Pred odborom predlog mini davčne reforme

12.09.2016 08:32 Ljubljana, 11. septembra (STA) - Prihodnji teden bodo parlamentarci večino časa namenili zasedanjem na sejah delovnih teles. Tik pred obravnavo na septembrski seji DZ bo odbor DZ za finance in monetarno politiko v petek po nujnem postopku obravnaval t.i. mini davčno reformo oz. zakone za davčno prestrukturiranje. V sredo bodo zasedali tudi državni svetniki.

Vlada je t.i. mini davčno reformo potrdila na četrtkovi seji, kolegij predsednika DZ Milana Brgleza pa je ob nasprotovanju opozicije odločil, da bo DZ ta sveženj zakonodaje obravnaval po nujnem postopku. DZ bo zato predlog novele zakona o dohodnini, predlog sprememb in dopolnitev zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predlog novele zakona o davčnem postopku obravnaval na redni seji, ki se bo začela 19. septembra. Zakoni naj bi začeli veljati 1. januarja prihodnje leto.

S spremembami bo kar nekaj zavezancev za dohodnino plačevalo manj davka kot doslej, izpad proračunskih prihodkov pa se bo deloma nadomestil z zvišanjem obdavčitve podjetij. Predlog novele zakona o dohodnini prinaša spremembe dohodninske lestvice, tako da se bodo razbremenile plače, ki so nadpovprečno obremenjene, vendar se hkrati ohranja najvišji razred s 50-odstotno obdavčitvijo. Predlog prinaša tudi razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost, kot so božičnice ali 13. plače.

Državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar Erman je na opozorilo, da s predlogom zakonodaje pravzaprav ni nihče zadovoljen, po četrtkovi seji vlade odvrnila, da je vendarle boljši kot obstoječe stanje.

Javna predstavitev mnenj o noveli zakona o skupnosti študentov

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino bo v sredo opravil javno predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o skupnosti študentov, po kateri bi Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) postala pravna oseba javnega prava. Javna predstavitev mnenj naj bi pokazala, ali so spremembe zakona potrebne.

Novelo so v DZ na predlog Študentskega društva Iskra vložili v ZL. S spremembo bi ŠOS in študentske organizacije namreč postale predmet rednih revizij računskega sodišča. Bolj jasno bi bili določeni tudi pogoji in okviri kampanj za volitve v študentska predstavniška telesa. Vlada pa noveli nasprotuje.

Zasedali bodo državni svetniki

Državni svetniki bodo v sredo zasedali na 43. seji. Na dnevnem redu imajo pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov, drugo obravnavo predloga zakona o dimnikarskih storitvah, obravnavo rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za lani, poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v lanskem letu in poročilo o delu policije za lani.

PONEDELJEK, 12. 9.

13.00 seja kolegija DS, na kateri se bodo pripravljali na redno sejo DS http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/53-seja-kolegija-drzavnega-sveta

TOREK, 13. 9.

14.00 nujna seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo obravnavali prekinitev sprejemanja novih obveznosti za proračun RS in potek preiskave umorov v Izoli http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=6C2DC9B79283CB30C12580200037F50F

14.00 skupna seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog stališča RS do predloga evropske direktive o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene visoko usposobljene zaposlitve http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=C72FC03B5549AF34C125802600447B1B

16.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri se bodo med drugim seznanili z vsebino izvedenih nadzorov pooblaščene skupine iz 12. člena zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=C20CD194959D48EDC1257FF5003A79C5

16.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali poročilo o uresničevanju strategije sodelovanja RS v mednarodnih operacijah in misijah, sodelovanju v mednarodnih operacijah in misijah v letu 2015 in načrtih prihodnjega sodelovanja http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=E9F7B7CAEE143FDFC1257FF8003A0839

SREDA, 14. 9.

9.00 seja komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo na predlog poslanske skupine SDS spregovorili o preživnini kot temeljni otrokovi pravici http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=8E509A901243C0F2C1257FFC00340866

9.00 javna predstavitev mnenj o noveli zakona o skupnosti študentov, ki jo pripravlja odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=F743CF7A464BC808C12580250037E8EE

9.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju RS za leto 2015 http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=FC4DFE812373D8E1C125801F003B3AD2

13.00 seja DS, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o dimnikarskih storitvah, poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2016 v obdobju januar-junij 2016 in poročilo varuha človekovih pravic za leto 2015 http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/43-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije

14.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali poročilo o izvrševanju proračuna RS za leto 2016 v obdobju januar-junij, poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 30. junij ter zahtevo poslanske skupine skupine Nepovezanih poslancev za zaustavitev izvrševanja državnega proračuna za leto 2016 http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=00EB6CCC9E62B24BC125801E0033DCC4

ČETRTEK, 15. 9.

9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za imenovanje vrhovne sodnice in določitev postopka za imenovanje predsednika in pet članov DVK ter njihovih namestnikov http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=C0335F7C85AECBEDC125802100366D72

12.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo obravnavali letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2015 in letno poročilo o delu policije v letu 2015 http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=75FF05CF84F865E1C1257FF400246D5A

PETEK, 16. 9.

9.00 delno zaprta seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali stališče RS do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja 11 - Kmetijstvo in razvoj podeželja za Črno goro http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=BDD402553787B40DC125802900370CD1

9.00 seja odbora DZ za finance in monetarno politiko, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o dohodnini, novelo zakona o davčnem postopku in novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=F489DD651BB1919EC125802900360299