c S

V polletju več začetih stečajev

08.08.2016 09:25 Ljubljana, 07. avgusta (STA) - V Sloveniji so bili nad poslovnimi subjekti v drugem četrtletju začeti 403 insolvenčni postopki, kar je približno toliko kot v prvem četrtletju. V prvega pol leta je bilo med njimi začetih 659 stečajnih postopkov, kar je 6,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki Ajpesa.

Nad gospodarskimi družbami je bilo v prvem polletju začetih 547 stečajev, kar je 9,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani, ko jih je bilo začetih 499. Nad samostojnimi podjetniki jih je bilo v primerjalnem obdobju uvedenih enako; v letošnjem prvem polletju jih je bilo 102, v prvem polletju lani pa 101.

Število začetih prisilnih poravnav se je ob polletju ustavilo pri 74, od tega je bilo 70 poenostavljenih prisilk. Večina je odpadla na gospodarske družbe, le štirje poenostavljeni postopki so odpadli na samostojne podjetnike. V prvem polletju lani je bilo takšnih postopkov 64, od tega 54 poenostavljenih.

Izbrisov iz registra zaradi stečaja je bilo v prvem letošnjem polletju 609, potem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 575. V letošnjem letu je bilo od tega je bilo 499 izbrisov gospodarskih družb in 95 izbrisov samostojnih podjetnikov.

V prvega pol leta je bilo v register novo registriranih poslovnih subjektov vpisanih 12.517, od tega 2291 gospodarskih družbi in 8243 samostojnih podjetnikov. Izbrisanih pa jih je bilo skupaj 9273, od tega 1974 gospodarskih družb in 6002 samostojnih podjetnikov.

Konec junija je bilo v Sloveniji 4740 pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad pet dni neprekinjeno. Povprečni dnevni znesek neporavnanih obveznosti je znašal nekaj manj kot 325 milijonov evrov. Največ jih je bilo znova iz dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter iz gradbeništva (v obeh 19,2 odstotka).

Samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi nad pet dni neprekinjeno je bilo konec junija 5596. Povprečni dnevni znesek neporavnanih obveznosti je znašal nekaj manj kot 115 milijonov evrov. Tudi tu jih je bilo največ iz dejavnosti gradbeništvo.