c S

Igre na srečo kmalu bliže tujim ponudnikom

19.07.2016 11:45 Ljubljana, 19. julija (STA) - Koncesijo za opravljanje iger na srečo v igralnicah bodo lahko po novem dobile tudi družbe s sedežem v tujini, je razvidno iz predloga novele zakona o igrah na srečo, ki je objavljen med vladnimi gradivi. Spremembe se obetajo tudi pri lastniški sestavi igralniških družb.

Glavne rešitve dolgo pričakovanega predloga novele zakona so povezane z ugotovitvami Evropske komisije glede obstoječe pravne ureditve prirejanja iger na srečo. Slovenska zakonodaja namreč ni popolnoma usklajena s pravnim redom EU.

Predlagane zakonske novosti odpravljajo zahtevo po sedežu za gospodarske družbe, ki želijo v Sloveniji pridobiti koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah. Koncesijo bodo tako lahko prejele tudi družbe s sedežem v eni od drugih članic Evropskega gospodarskega prostora (poleg članic EU so v njem še Norveška, Liechtenstein in Islandija).

Predlog posega tudi v sedanjo ureditev glede lastniške sestave gospodarskih družb, ki imajo koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici. Po predlogu bi se tako odpravile dosedanje omejitve glede lastniške sestave gospodarskih družb, ki so lahko pridobile koncesijo.

Imetnik navadnih delnic koncesionarja bo po novem lahko tudi gospodarska družba, ki je organizirana v obliki delniške družbe z osnovnim kapitalom v višini najmanj štirih milijonov evrov. S tem zadnjim pogojem naj bi zagotovili, da bodo lastniki kapitalsko dovolj močni. Uvaja se možnost imetništva navadnih delnic koncesionarja zaposlenim, združenim v delavske zadruge.

S predlaganimi spremembami naj bi se odpravil tudi dosedanji duopol glede trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo, med katere se trenutno uvrščajo tudi stave. Za prirejanje klasičnih iger na srečo bo vlada po novem dodelila le eno koncesijo, in to Loteriji Slovenije. Ta bo lahko nato posamezne igre na srečo prirejala na podlagi največ 15 dovoljenj.

Novelirani zakon naj bi ob tem uvedel novo vrsto koncesije za prirejanje stav, za katero bi se koncesija dodelila Športni loteriji. V skladu z načelom odprave administrativnih ovir se z novelo odpravlja tudi zahteva po pridobitvi dovoljenja (licence) za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo.

Predlagane zakonske spremembe uvajajo tudi novo vrsto koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih.

Dodatno urejajo tudi področje nadzora, vključno z uporabo avdio-video sistemov. Odpravili naj bi tudi licenco za zaposlene, ki sodelujejo pri prirejanju iger na srečo, spremenile pa naj bi se tudi določbe, ki urejajo napitnino, s čimer naj bi se zagotovila preglednost nad zbiranjem celotne napitnine ter pravična delitev napitnine med delavce.