c S
Za odvetnika Cugmasa ugotovitve upravne inšpekcije niso presenečenje 21.06.2016 13:11 Slovenske Konjice/Velenje, 21. junija (STA) - Za odvetnika babice dečkov, ki sta v rejništvu, Velimirja Cugmasa ugotovitve upravne inšpekcije, ki je v nadzoru nad obravnavo primera dečkov v Centru za socialno delo (CSD) Velenje ugotovila kršitve, niso presenečenje. Medtem sam širše v zvezi s primerom pričakuje prednostno obravnavo pritožbe na ustavnem sodišču.

Pri obravnavi primera dveh dečkov, ki ju je CSD Velenje konec marca proti volji starih staršev s Koroške namestil v rejništvo, je upravna inšpekcija v nadzoru ugotovila, da je CSD Velenje pri izdaji ene odločbe kršil pravila upravnega postopka. Med drugim starima staršema ni priznal statusa stranke v postopku, čeprav je odločil o njuni obveznosti in jima odločbe tudi ni vročil.

"Zame to ni nič novega," se je danes za STA odzval odvetnik Cugmas in poudaril, da je o vsem tem že aprila pisal ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anji Kopač Mrak. Po njegovem mnenju se tako tudi pri tem kaže "počasnost upravnih organov". Poudaril je, da babica še vedno ne ve, kje sta dečka v rejništvu, videla ju ni od konca marca, ko sta bila nameščena pri rejnikih, prav tako še ni odločeno o stikih dečkov z babico oz. starima staršema.

Cugmas je ob tem ponovno izpostavil, da so babici in otrokom kršene pravice. Posebej je izpostavil kršenje konvencije o otrokovih pravicah, ki pravi, da je v primeru odvzema otroka nujno obvestiti ožjega družinskega člana, kje otrok je. "Še danes babica ne ve, kje otroka sta," je pribil odvetnik, ki je prejšnji teden na ustavno sodišče dal pritožbo, potem ko je vrhovno sodišče zavrnilo njegovo pritožbo zoper sklep upravnega sodišča o zavrnitvi njegove zahteve za začasno odredbo. Zahteval je namreč takojšnjo vrnitev dečkov k babici do pravnomočne odločitve v tej zadevi. Cugmas pričakuje, da bo ustavno pritožbo prioritetno rešilo.