c S

Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo babice, dečka ostajata v rejništvu

14.06.2016 15:33 Slovenske Konjice/Velenje, 14. junija (STA) - Odvetnik Velimir Cugmas je v zvezi z odločitvijo vrhovnega sodišča glede dečkov v rejništvu pojasnil, da je sodišče zavrnilo njegovo pritožbo zoper sklep upravnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo zahtevo za začasno odredbo. Zahteval je namreč takojšnjo vrnitev dečkov k babici. Na CSD Velenje ocenjujejo, da je odločitev v korist otrok.

Vrhovno sodišče je po Cugmasovih besedah navedlo, da je prvostopenjsko, torej upravno sodišče pravilno sklenilo, da je v korist otrok, da se jih ne prestavlja iz enega doma v drugega, dokler o zadevi ni dokončno oz. pravnomočno odločeno.

"Samo zavrnili so pritožbo, nobene druge vsebinske presoje ni," je dejal odvetnik. Glede na napovedi, da bo v zvezi s tem primerom uporabil vsa pravna sredstva, bo, četudi gre za zavrnitev začasne odredbe, odločitev vrhovnega sodišča dal v presojo ustavnemu sodišču, je dejal za STA.

Kot je med drugim razvidno iz obrazložitve sklepa vrhovnega sodišča, ki ga je pridobila STA, vrhovno sodišče v tem postopku ne more odločiti o tem, kje naj se namestita otroka, saj to izhaja iz odločbe, ki je določila, da se otroka namestita v rejniško družino. Vrhovno sodišče zato tudi ne more odločiti, da se otroka (začasno) namestita k pritožnici, saj v tem trenutku nima potrebnega dovoljenja za opravljanje rejništva, je zapisalo vrhovno sodišče, ki v tem postopku ni presojalo, ali je bila odločitev o tem, da se dovoljenje za rejništvo babici zavrne ali ne, pravilna in zakonita.

Prav tako v tem postopku ni presojalo, ali je bila pravilna in zakonita odločba o odvzemu otrok očetu in njihovi namestitvi v rejniško družino. O tem se odloča ločeno in to najprej pred sodiščem prve stopnje, ne pred vrhovnim sodiščem, navaja sodišče, ki med drugim dodaja še, da zavrnitev izdaje začasne odredbe ne pomeni, da babica ni upravičena do ustreznih stikov z vnukoma, glede česar izraža željo v svoji pritožbi in o čemer se odloča v drugem sodnem postopku.

Glede ostalih pritožb, povezanih z odločitvijo upravnega sodišča, pa se vrhovno sodišče še ni izreklo. Upravno sodišče je namreč ugotovilo, da je Center za socialno delo (CSD) Velenje s tem, ko je dečka odpeljal v rejništvo, kršil ustavne in človekove pravice babice. Zoper to odločitev upravnega sodišča se je pritožil CSD Velenje.

Odvetnik Cugmas pa se je pritožil še na odločitev upravnega sodišča, ki ni sledilo njegovi zahtevi, da naj CSD Velenje otroke v treh dneh pripelje k babici in vzpostavi prejšnje stanje, je pojasnil Cugmas.

Na CSD Velenje ocenjujejo, da je odločitev vrhovnega sodišča v korist otrok. "Vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo tožnice in potrdilo, da mladoletna otroka še naprej ostajata v rejniški družini," je v današnjem sporočilu za javnost zapisala direktorica CSD Velenje Lidija Hartman Koletnik. Dodaja, da bo center še naprej izvajal vse aktivnosti v smeri spremljanja izvajanja rejništva.

Cugmas pa je kot bistveno danes izpostavil še, da je ministrstvo babici priznalo status stranke v postopku izdaje odločbe o rejništvu in ima tako babica po novem pravico do pritožbe.

Zaradi primera dečkov, ki ju je CSD Velenje konec marca napotil v rejništvo proti volji starih staršev, je SDS zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak vložila interpelacijo, o čemer bo DZ odločal v sredo.

Nadzor primera s strani socialne inšpekcije je sicer pokazal, da je bila odločitev strokovna in zakonita ter v največjo korist obeh otrok. Tudi varuh človekovih pravic ni ugotovil kršitev pravic otrok.

Dečka tako ostajata v rejništvu, o njunih stikih z babico bo odločalo celjsko sodišče. Prvo narok v tej zadevi je razpisan za to sredo, postopek pa je tajen, je pojasnil Cugmas. Sodišče bo v postopku odločilo, kako in koliko časa se bodo izvajali stiki babice z vnukoma. Cugmas je povedal, da stara starša od konca marca, ko sta bila vnuka nameščena v rejniško družino, vnukov nista videla, prav tako še vedno ne vesta, kdo so rejniki.