c S

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o enotnem sodišču za patente umaknjen iz obravnave

13.06.2016 15:27 Ljubljana, 13. junija (STA) - DZ je danes na predlog ZL izglasoval umik predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o enotnem sodišču za patente iz obravnave. K umiku je pozivala predvsem Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), ki priznava prednosti unitarnega patenta, a opozarja na tveganja in slabosti novega sistema patentne zaščite.

V ZL opozarjajo, da je bil sporazum sklenjen na netransparenten način brez javne razprave in brez temeljite presoje njegovih vplivov na naše gospodarstvo, koristil pa da bo predvsem Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji.

Vlado in DZ so v GZS pozvali, da pred ratifikacijo sporazuma o enotnem patentnem sodišču pripravita analizo vpliva uvedbe unitarnega patenta na gospodarstvo in se o tem posvetujeta z gospodarstvom.

V GZS sicer priznavajo prednosti unitarnega patenta, kot so nižji stroški prijave in podaljšanja patentne prijave, istočasna veljavnost v 26 članicah EU, enotna pristojnost patentnega sodišča in enotna sodna praksa ter večja priložnost za razvoj slovenskih inovacij in okrepitev konkurenčnosti slovenskih inovativnih proizvodov.

A obenem izpostavljajo tudi slabosti novega sistema patentne zaščite. Med temi omenjajo večje število evropskih patentov (skoraj 60.000) z enotnim učinkom, ki bodo sčasoma veljavni na ozemlju Slovenije, kar bi lahko povzročilo, da se bo del podjetnikov ter malih in mikro podjetij, ki uporabljajo tehnične rešitve, ki bi bile lahko predmet patentne zaščite, moral odpovedati delu svojega trga ali pa pridobiti licence od imetnikov teh patentov.

Prav tako izpostavljajo negotovost delovanja novih sodišč in bodoče sodne prakse, povečano število patentnih sporov in višje transakcijske stroške v primeru uvedbe patentnih sporov.

Ključno vprašanje po oceni zbornice je, ali se bodo slovenska podjetja uspela prilagoditi spremenjenemu razširjenemu modelu, ki bo zahteval bistveno večjo aktivnost in previdnost