c S

Državni svetniki brez podpore več zakonskim predlogom

09.06.2016 07:46 Ljubljana, 08. junija (STA) - Državni svet je danes obravnaval predloge novele zakona o izvrševanju proračunov za 2016 in 2017, zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, zakona o pogrebni in pokopališki dejavnost in novele zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Prvih treh ni podprl, zadnjega pa je.

Predlog novele zakona o izvrševanju proračunov za 2016 in 2017, ki ga je vlada potrdila konec maja, med drugim jasneje določa izjemo pri evidentiranju sprememb nastalih pri upravljanju z državnim dolgom, omogoča morebitno dodatno zadolževanje za potrebe sklada za jamstvo vlog, upošteva pričakovane nove prilive na podlagi zakona o gospodarjenju z gozdovi v državni in višjih dividend ter omogoča prerazporejanje sredstev na postavko za množične migracije.

Cilj predloga zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, ki ga je vlada potrdila aprila, je zagotoviti večjo vključenost članov kolektivnih organizacij za zaščito avtorskih pravic v sprejemanje ključnih odločitev, večjo preglednost delovanja teh organizacij in učinkovitejši nadzor nad njimi.

Po predlogu zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti bi pokopališka dejavnost ostala v pristojnosti občin, medtem ko bi se pogrebna dejavnost, če bi bilo to mogoče, izvajala v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. Odbor za gospodarstvo je obravnavo vladnega predloga že začel, a jo je prekinil in prestavil na eno od naslednjih sej. Zakonodajno-pravna služba in občine so namreč opozorile, da predlog posega v avtonomijo lokalnih skupnosti.

Manj težav so imeli svetniki s predlagano novelo zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki je že premagal prvo stopničko v parlamentarni obravnavi, mehanizme spodbujanja skladnega regionalnega razvoja pa želi vlada z njim narediti bolj učinkovite.