c S

KPK lani prejela več kot tisoč prijav suma korupcije

01.06.2016 11:07 Ljubljana, 01. junija (STA) - Komisija za preprečevanje korupcije je lani v reševanje prejela 1083 prijav suma koruptivnih dejanj in drugih kršitev, izhaja iz letnega poročila komisije. Med drugim je v lanskem letu prejela 2483 poročil o lobističnih stikih, kar je precej več kot leto prej, ko jih je KPK prejela 1118.

V nadaljevanju objavljamo tabele s podatki o prejetih prijavah suma koruptivnih dejanj ter postopkih in pobud, ki jih je komisija leta 2015 uvedla zaradi suma korupcije.

Prejete prijave suma korupcije in uvedeni postopki komisije

obravnavane zadeve število

----------------------------------------------------------------

prijave suma koruptivnih dejanj 1083

zavržene prijave 633

prijave v predhodnem preizkusu 450

rešene zadeve 1575

uvedba prekrškovnih postopkov 133

naznanitve in ovadbe zaradi korupcije 84

pobude organom za izvedbo postopkov 188

izdaja zaključnih dokumentov 605

Število prejetih poročil o premoženjskem stanju in lobističnih stikih

vrsta prejetih poročil število

----------------------------------------------------------------

premoženjsko stanje 9291

lobistični stiki 2483

Vir: Letno poročilo KPK