c S

Ustavno sodišče zahteva obveščanje družbenikov o stečaju

25.05.2016 17:09 Ljubljana, 25. maja (STA) - Ker insolvenčni zakon ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka, ki je bil izdan na upnikov predlog, vroči družbenikom stečajnega dolžnika, kadar je ta družba z omejeno odgovornostjo, je v neskladju z ustavo. Tako je odločilo ustavno sodišče, ki je dalo zakonodajalcu za popravke zakona leto dni časa.

Pobudo za oceno ustavnosti sta vložila družbenika podjetja ES Gorica iz Nove Gorice, ki ga je novogoriško okrožno sodišče decembra 2014 na predlog enega od upnikov poslalo v stečaj. Menita namreč, da bi jima moral biti sklep o začetku stečajnega postopka osebno vročen in šele od trenutka vročitve bi moral teči rok za vložitev pritožbe.

Tako pa sta bila zaradi zakonske ureditve vročanja po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju postavljena v neenak položaj glede na upnike in stečajnega dolžnika, ki so upravičeni do osebne vročitve. Na sklep o uvedbi stečaja sta sicer vložila pritožbo, a šele po preteku petnajstdnevnega roka, zato jo je višje sodišče zavrglo kot prepozno.

Ustavni sodniki so soglašali, da je vročanje sodnih pisanj zelo pomembno procesno opravilo, saj se stranka na ta način seznanja s potekom postopka ter procesnimi dejanji sodišča in nasprotne stranke. Prav tako pripisuje poseben pomen vročitvi tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, so zapisali v danes objavljeni odločbi.

Da je zakon vročitev nadomestil z javno naznanitvijo, se zdi ustavnemu sodišču sicer ustavno dopustno, a v konkretnem primeru je položaj specifičen, saj je število družbenikov v družbah z omejeno odgovornostjo omejeno, zato ni mogoče predvidevati, da ti sodišču niso znani. Med težo posledic in koristmi, ki jih je zakonodajalec želel doseči z nadomestitvijo vročitve z javnim naznanilom, je torej očitno nesorazmerje.

Ustavno sodišče je tako ugotovilo, da je insolvenčni zakon v neskladju z ustavo, ker ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka vroči družbeniku stečajnega dolžnika, ki je družba z omejeno odgovornostjo. Zakon je treba popraviti v letu dni, da bi medtem lahko stečajni postopki nemoteno tekli, pa morajo sodišča v tem času sklepe o začetku stečajnega postopka, kadar je ta začet na predlog upnika, vročati tudi družbenikom stečajnega dolžnika, če je ta družba z omejeno odgovornostjo.