c S

CSD Velenje se bo pritožil na sodbo upravnega sodišča

25.05.2016 08:30 Velenje, 24. maja (STA) - CSD Velenje se bo na sodbo upravnega sodišča v zvezi z odmevnim primerom dečkov pritožil, saj je mnenja, da "z odvzemom otrok očetu in namestitvijo v rejniško družino z ničemer ni bilo poseženo v pravico do družinskega življenja babice". Ob tem CSD navaja, da je ugotovitev sodišča, da je bila babici kršena pravica do družinskega življenja, nejasna.

Ugotovitev sodišča je po mnenju Centra za socialno delo (CSD) Velenje nejasna zato, ker je v slovenski zakonodaji jasno definirano, kdo sestavlja družino (starši in otroci), so v sporočilu za javnost zapisali na CSD Velenje, kjer so se danes odzvali na po njihovem napačne interpretacije in povzemanja sodbe, ki jo je sprejelo Upravno sodišče v Mariboru glede kršitve ustavnih pravic babice dečkov.

CSD Velenje poudarja, da upravno sodišče ni ugotovilo, da bi bil ukrep odvzema otroka, ki ga je izvršil CSD Velenje, nestrokoven. Upravno sodišče je v sodbi posebej zapisalo, da ni presojalo zakonitosti odločb CSD Velenje, niti ni presojalo, ali je tožnica primerna oseba za rejnico za svoja vnuka, navaja CSD Velenje.

Ob tem dodaja, da je sodišče ugotavljalo le, ali je bilo s tem, ko sta bila otroka "odvzeta" iz vrtca in nameščena v rejniško družino, poseženo v pravico tožnice, torej babice, do družinskega življenja. "Torej je sodišče presojalo samo kriterij varstva pravice tožnice kot odrasle osebe. In sodišče je ugotovilo, da je bilo zaradi odvzema mladoletnih otrok poseženo v pravico babice do družinskega življenja," sodbo povzema CSD Velenje.

CSD Velenje v zvezi s svojo odločitvijo napotitve otrok v rejništvo konec marca letos pojasnjuje še, da otrok nikoli niso odvzeli babici, ampak očetu otrok, ki je v priporu. Oče otrok je namreč osumljen umora matere otrok, ki se je zgodil decembra lani v Velenju, od takrat pa sta otroka živela pri starih starših po materini strani na Koroškem.

Babica lahko po slovenski zakonodaji predlaga ureditev stikov z mladoletnima vnukoma, stiki otrok s starimi starši pa niso sami po sebi umevni, ampak jih je potrebno urediti, ali z dogovorom ali pa s posredovanjem sodišča, še pojasnjuje CSD. "CSD Velenje je pomagal pri sklenitvi dogovora v okviru pooblastil, ki jih ima po zakonu. CSD pa nima pristojnosti odločati o ureditvi stikov," še navaja CSD.

Upravno sodišče je v tožbi babice dečkov proti CSD Velenje in CSD Slovenj Gradec odločilo, da je bil odvzem dečkov babici v nasprotju s pravico do družinskega in zasebnega življenja, ki izhaja iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, prav tako je bil odvzem po odločitvi sodišča v nasprotju z Ustavo RS in iz nje izhajajoče pravice do družine. CSD Velenje je tako z odvzemom otrok po ugotovitvi sodišča posegel v te pravice babice, izhaja iz sodbe mariborskega oddelka upravnega sodišča.

Je pa sodišče zavrnilo zahtevek babice, da se otroka vrneta k njej, zaradi česar je pritožbo na odločitev sodišča napovedal tudi zagovornik babice, odvetnik Velimir Cugmas.

Zaradi primera dečkov, ki ju je CSD Velenje konec marca napotil v rejništvo, je zoper ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak SDS vložila interpelacijo.

Inšpekcijski nadzor primera je sicer pokazal, da je bila odločitev strokovna in zakonita ter v največjo korist obeh otrok. Tudi varuh človekovih pravic ni ugotovil kršitev pravic otrok.