c S

V javni obravnavi predlog za poenostavitev davčnega postopka

24.05.2016 17:27 Ljubljana, 24. maja (STA) - Ministrstvo za finance je danes v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o davčnem postopku, ki prinaša kar nekaj novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Javna obravnava bo trajala do 26. junija.

Z namenom odprave administrativnih ovir predlog novele zakona uvaja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost. Tega bo Finančna uprava RS (Furs) izdala vsem prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot so denimo samozaposleni in kmeti.

S tem se bo zavezancem omogočilo znižanje stroškov vodenja računovodstva, davčnemu organu pa zagotovilo pogoje za pravilno in pravočasno pobiranje prispevkov za socialno varnost, so sporočili s finančnega ministrstva. Da bodo ti zavezanci prejeli predizpolnjen obračun prispevkov, pa morajo s Fursom poslovati prek njegovega portala eDavki.

Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač. "Z namenom izboljšanja likvidnosti zavezancev se določa petdnevno podaljšanje roka plačila davčnega odtegljaja, kar bo zavezancem za davek omogočilo večjo likvidnost in plačilno sposobnost in s tem lažje poplačilo davkov in prispevkov," so pojasnili na ministrstvu. Zamik velja tudi v drugih primerih plačila davkov z davčnim odtegljajem.

Predlog novele zakona prinaša tudi dodatne možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Davčni organ bo namreč lahko v primerih poenostavljene prisilne poravnave dovolil obročno plačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih.

Da bi zavezance spodbudili k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti, se predlaga sprememba višine obrestnih mer, in sicer se bosta upoštevali teža kršitve ter okoliščina, ali je zavezanec kršitev odpravil sam ali pa jo je ugotovil davčni organ. Po novem bi se letne obrestne mere gibale med dvema in devetimi odstotki, kolikor zdaj znašajo zamudne obresti.

"Sprememba višine obresti daje davčnim zavezancem priložnost, da izkoristijo institut samoprijave, ki je v primerjavi z veljavno ureditvijo za davčnega zavezanca bolj privlačen," pravijo na ministrstvu.

Na področju nadzora na ministrstvu predlagajo črtanje dolžnosti davčnega organa, da že pred sestavo zapisnika o davčnem inšpekcijskem nadzoru davčnega zavezanca pisno seznani z rezultatom nadzora. Uvaja se tudi nov institut, in sicer predložitev davčnega obračuna ali njegovega popravka znotraj postopka davčnega inšpekcijskega nadzora, če to dovoli davčni organ.

Predlagane so tudi spremembe pri davčni izvršbi, in sicer se omejitve izvršbe razširjajo na dolžnikove denarne prejemke, če preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu. To velja tudi za samostojnega podjetnika posameznika.

Med ostalimi spremembami pa velja izpostaviti določbo, da davčni organ opravi pobot med preveč plačanimi in neplačanimi davki takoj, ko stečejo pogoji zanj. Poenostavlja se tudi način podpisovanja upravnih aktov, ki se izdajo v elektronski obliki.