c S
Programski svet RTVS imenoval Marka Fillija za v. d. generalnega direktorja 10.05.2016 00:23 Ljubljana, 09. maja (STA) - Programski svet RTVS je na današnji seji imenoval Marka Fillija za vršilca dolžnosti generalnega direktorja zavoda, in sicer do imenovanja generalnega direktorja, a največ za obdobje enega leta. Obenem so določili skupino, ki bo po odločitvi višjega sodišča o razveljavitvi Fillijevega imenovanja vzpostavila stik z Natašo Pirc Musar.

O nadaljnjih korakih in morebitnem novem razpisu za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo programski svet po današnjem sklepu razpravljal in odločal po pridobitvi celovitega pravnega mnenja in predloga pravne službe.

Interpretacije sodbe, s katero je Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani po pritožbi druge kandidatke za generalno direktorico RTVS Nataše Pirc Musar razveljavilo sklep o imenovanju Fillija leta 2014, so bile sicer zelo različne. Tako je denimo programski svetnik Sašo Lap menil, da bi morali svetniki vzpostaviti stanje na dan, ko je bila za generalno direktorico imenovana Pirc Musarjeva.

Janez Gril je vendarle ocenil, da bi bilo treba zagotoviti vodstvo, da bi tako pridobili čas. O novem vodstvu javnega zavoda bo tako ali tako odločil programski svet v novi sestavi.

Jelka Stergel je medtem opozorila, da programski svet ni natančno seznanjen, kakšne namene ima Pirc Musarjeva, zato bi bilo najprej treba vzpostaviti stik z njo.

Programskim svetnikom je Pirc Musarjeva že pred današnjo sejo sporočila, da je bila zakonito imenovana za generalno direktorico RTVS, da je bila odločitev sodišča o tem pravnomočna in da bi bilo imenovanje kogarkoli tretjega za zakonitega zastopnika RTVS (četudi začasnega) ponovno nezakonito. "Posledično bi bila nezakonita, brez pravnega učinka ali vsaj izpodbojna tudi vsa dejanja takšne osebe," je poudarila.

Kot je pojasnila, sta od maja 2014, ko bi morala nastopiti štiriletni mandat, minili dve leti. "Program in ekipa, ki sta bila pripravljena tedaj, sta stvar preteklosti. Člani takratne ekipe - z menoj vred - smo vsak na svoji drugačni karierni poti," je navedla.

Sporočilo sodbe je zelo jasno, in sicer da so bila storjena nezakonita dejanja in da "je bilo pravo zlorabljeno". Posledica tega bi morala biti sprememba delovanja programskega sveta RTVS, predvsem pa še bolj temeljita in predvsem dejanska ne le formalna izločitev vpliva politike na RTVS, je navedla Pirc Musarjeva.

"Po dveh letih, brez ekipe, ki bi ji lahko zaupala, in na novi poklicni poti, ne bi želela začeti opravljati funkcije generalne direktorice RTVS, pa čeprav vem, da je v tem javnem zavodu veliko kreativnega duha, ki čaka na priložnost za spremembe," je pojasnila. Želi pa, da programski svet tokrat reši položaj spoštujoč statut RTVS.

Kot je navedla, se je s predstavniki programskega sveta pripravljena pogovoriti o možnosti, da sama poda pisno zahtevo za svojo razrešitev s funkcije generalne direktorice RTVS.

V drugem delu današnje, skoraj peturne seje so se svetniki seznanili z odgovori vodstva zavoda na temo spoštovanja zakona o RTVS, poklicnih meril in programskih standardov. V razpravi so se dotaknili tudi vsebine zahteve za sklic seje odbora DZ za kulturo, ki so jo podali v SDS in v kateri so predlagatelji ocenili, da so v osrednjih informativnih oddajah RTVS kršena nekatera ustavna, zakonodajna in statutarno določena načela.

Svetniki so se poenotili v sklepih, s katerimi so vodstvo RTVS zavezali k doslednemu preverjanju in spoštovanju poklicnih meril in programskih standardov, k skrbi vodstva in urednikov za zagotavljanje profesionalnosti zaposlenih in v pozivu k spremembam poklicnih meril in programskih standardov.

Prav tako so sprejeli sklep, da programski svet ne bo sprejel nobene odločitve, stališča ali ukrepa, ki bi lahko ogrozil svobodo govora ter novinarsko in umetniško avtonomijo. Obenem pa so obsodili pozive k neplačevanju rtv-prispevka.

Ob začetku današnje seje programskega sveta je sicer v sejno sobo prišla skupina okoli 20 novinarjev in mirno izrazila nasprotovanje vmešavanju politike v novinarsko delo. S seboj so prinesli transparente z napisi: Programski svet RTVS, deluj zakonito, Moč argumentov in ne argument moči, Uravnoteženje za vsako ceno je profesionalni nesmisel, Ne rušite temeljev javne RTV, Spoštujte novinarsko in uredniško neodvisnost, Pustite urejanje urednikom, poročanje novinarjem.

Po oceni novinarjev namreč niti programski svet niti odbor DZ za kulturo nista mesti za razpravo o posameznih delih programa in prispevkih, o odločitvah novinarjev, katero izjavo uporabiti in katero ne, ter o očitkih o neporočanju o posameznih dogodkih.