c S
Tožilstva lani dobila in rešila manj zadev kot leto pred tem 03.05.2016 08:45 Ljubljana, 02. maja (STA) - Slovenski tožilci so lani na svoje mize dobili blizu 29.000 ovadb zoper znane storilce in skoraj 45.000 ovadb zoper neznane. V delu so jih imeli skoraj 49.000, rešili so jih 32.800. To pomeni, da so tožilci lani rešili manj zadev kot leto prej, vendar so tudi v obravnavo dobili kar 12 odstotkov manj primerov kot leta 2014, kaže letno poročilo.

Kljub temu na vrhovnem državnem tožilstvu poudarjajo, da se je delež lani rešenih ovadb dejansko povečal, saj je število rešenih zadev za dva odstotka manjše kot predlani, upad pa je kar 12-odstoten. Poleg tega so se reševale starejše ovadbe, zaradi česar se je zmanjšal sam delež nerešenih ovadb. Vzrokov, zakaj je bilo lani občutno manj ovadb, je več, piše v letnem poročilu tožilstva za leto 2015, ki je objavljen med gradivi na spletni strani državnega zbora.

Med drugim se je spremenila metoda zajemanja in prikazovanja podatkov, ki da ne omogoča celovite primerljivosti s preteklimi obdobji. Hkrati pa je bila policija, glavni vir ovadb za tožilstvo, zaposlena z begunsko krizo, dodajajo na tožilstvu.

Kazenske ovadbe se je večinoma pisalo zaradi premoženjskih deliktov, kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke, zoper življenje in telo, delovne razmere in socialno varnost, ter zaradi gospodarskih in mamilarskih kaznivih dejanj.

Skupaj so tožilci lani zavrgli 20.728 ovadb zoper fizične in pravne osebe, kar pomeni tudi 63 odstotkov vseh rešenih ovadb. V 13 odstotkih rešenih zadev je šlo za zahtevo za preiskavo zoper polnoletne osebe (3975 ljudi), v 24 odstotkih rešenih zadev so vložili neposredni obtožni akt (7035 primerov). Preostalih 154 ovadb so rešili na drugačen način, denimo tako, da so jih v reševanje odstopili drugi državi. Obtožnih predlogov in neposrednih obtožnic zoper pravne osebe je bilo 111.

Obtožili so 10.240 polnoletnih in 190 pravnih oseb, proti mladoletnikom so vložil 440 predlogov za izrek ukrepa in kaznovanje. Na sodiščih so tožilci zoper polnoletne posameznike obsodbo dosegli v 87 odstotkih primerov, obsojenih je bilo 8006 ljudi. V skoraj treh četrtinah primerov je šlo za pogojne obsodbe, zaporno kazen so sodišča izrekla v 21 odstotkih primerov.

V postopkih proti mladoletnikom je uspeh obtoževanja v letu 2014 znašal 45 odstotkov, raste pa v postopkih zoper pravne osebe. Leta 2011 je obsodilnost bila 28-odstotna, lani pa kar 71-odstotna.

Tožilci so se lani pogajali s 275 obtoženci, kar pa predstavlja kar 30-odstotni upad glede na leto poprej. A glede na splošen upad števila vloženih obtožb, je število pogajanj v letu 2015 primerljivo z letom 2014, ocenjujejo na tožilstvu. Sporazume o priznanju krivde so sicer tožilci sklenili z 221 obtoženimi, leto prej pa z 248, kar torej pomeni relativen dvig uspešnosti tožilcev v pogajanjih. Priznanj krivde je lani bilo 2838, leto pred tem kar okoli 900 več in je lanski upad torej realen.

Tožilstvo je lani zaposlovalo 219 funkcionarjev, ta visoka številka pa je posledica septembrske zaposlitve 30 mladih tožilstev. Večina prostorov, v katerih delujejo tožilstva, je sicer primernih, težava pa so stara službena vozila in njihovo vzdrževanje, ugotavljajo v poročilu. "V okoliščinah, ki niso bile vedno lahke in preproste, so slovenski tožilci lani opravili dobro delo," je v nagovoru v začetku poročila ugotovil generalni državni tožilec Zvonko Fišer.