c S

Bela knjiga za upokojevanje po letu 2020 predvideva več možnosti

13.04.2016 15:48 Ljubljana, 13. aprila (STA) - Bela knjiga o pokojninah, ki jo je danes predstavilo ministrstvo za delo, za upokojevanje po letu 2020 predvideva več možnosti. Predlaga točkovni sistem in ukinitev predčasne pokojnine.

Zavarovalna doba

Za večjo preglednost je predlagano poenotenje posameznih oblik obdobij ter združitev posameznih oblik dob, za uveljavitev posameznih pravic pa bi veljalo načelo plačanih prispevkov. Pojme, kot so dokupljena doba, pokojninska doba, pokojninska doba brez dokupa in zavarovalna doba bi združili pod pojem zavarovalna doba.

Predčasna pokojnina

Predlagano je črtanje možnosti predčasnega odhoda s trga dela oz. predčasnega upokojevanja, saj pravica do predčasne upokojitve pomeni bistven odstop od temeljnih načel solidarnosti in vzajemnosti.

Ukinitev malusov

V predlaganem sistemu zaradi črtanja pravice do predčasne pokojnine tudi ni sistema malusov. Predvideni pa so bonusi za delo po dopolnitvi 40 let zavarovalne dobe.

Upokojitvene možnosti

Med možnostmi za upokojitev so navedene štiri možne skupine pogojev. Prva predvideva naslednje možnosti za upokojitev: starostni pogoj za upokojitev 63 let in 42 let zavarovalne dobe, starostni pogoj 65 let in 35 let zavarovalne dobe oz. starostni pogoj 67 let in 15 let zavarovalne dobe.

Po drugi varianti je starostni pogoj za upokojitev 65 let in 45 let zavarovalne dobe ali pa starost 67 let in 15 let zavarovalne dobe.

Tretji predlog predvideva starostni pogoj za upokojitev 65 let in 45 let zavarovalne dobe oziroma starost 67 let in 15 let zavarovalne dobe.

Po četrti varianti pa bi se lahko upokojili s 63 leti starosti in 45 leti zavarovalne dobe ali pa v starosti 65 let in s 40 leti zavarovalne dobe, oziroma stari 67 let in s 15 leti zavarovalne dobe.

Točkovni sistem za odmero pokojnine

Postopno naj bi uvedli točkovni sistem, ki meri individualne dohodke v razmerju do povprečnega dohodka širšega gospodarstva, glede na ugotovljeno razmerje pa se določi število točk za vsako posamezno obdobje vplačanih prispevkov. Tako bo vsakemu zavarovancu v vsakem trenutku omogočen vpogled v pričakovano višino pokojnine.

Usklajevanje pokojnin

Pokojnine bi v prehodnem obdobju prvih desetih let usklajevali v višini 60 odstotkov rasti povprečne plače v državi in 40 odstotkov rasti cen življenjskih stroškov. V drugem desetletju po reformi bi se usklajevale v višini 30 odstotkov rasti povprečne plače v državi in 70 odstotkov rasti cen življenjskih stroškov. Po prehodnem obdobju pa bi se usklajevale le še v višini rasti cen življenjskih stroškov.

Število let, ki se upoštevajo pri izračunu pokojnine

Število let, ki se upoštevajo pri izračunu pokojnine, naj bi z veljavnih 24 zaporednih najugodnejših let zvišali na 34 zaporednih najugodnejših let.

Ukinitev letnega dodatka

Pravico do letnega dodatka, ki je za upokojence podobno kot regres za aktivno prebivalstvo, bi izločili iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Del sredstev za izplačilo letnega dodatka bi potem lahko uporabili za varstvo posameznikov z najnižjimi pokojninami ali pa za dolgotrajno oskrbo.