c S

Predlogu zakona o sistemu jamstva za vloge se obeta podpora

31.03.2016 10:08 Ljubljana, 31. marca (STA) - DZ je obravnaval predlog zakona o sistemu jamstva za vloge, ki na novo ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah. Predlogu se obeta podpora, saj bo zanj glasovala koalicija, opozicija pa mu ne bo nasprotovala oz. se bo pri glasovanju vzdržala.

Predlog na novo ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah ter predlaga uvedbo sklada za jamstvo vlog pri Banki Slovenije. Višino zajamčene vloge ohranja pri 100.000 evrov, a jasno določa institucijo, ki bo odgovorna zanje, ter postopek izplačil, je spomnila državna sekretarka na ministrstvu za finance Irena Sodin.

Predlog opredeljuje izjeme za višja izplačila. Poleg tega postopno skrajšuje roke za izplačila do leta 2024. Sedaj ta rok znaša do 20 delovnih dni od dneva začetka stečajnega postopka nad banko, na koncu bo to do sedem delovnih dni.

Sklad za jamstvo vlog bo po predlogu vzpostavila Banka Slovenije kot ločeno premoženje. Minimalna ciljna raven je po evropski direktivi postavljena v višini najmanj 0,8 odstotka vsote vseh zajamčenih vlog pri bankah v Sloveniji. V sklad bodo redne letne prispevke plačevale banke plačevale banke s sedežem v Sloveniji in pod določenimi pogoji banke tretjih držav, je še navedla Sodinova.

Večina poslanskih skupin pozdravlja jasno ureditev sistema, k čemur je državo spodbudila tudi Evropska komisija, saj jo je že opozorila, da mora evropsko direktivo hitro prenesti v svoj pravni red. Marko Pogačnik (SDS) je obžaloval, da ministrstvo za finance in vlada s tem zamujata in da nas je komisija morala opozoriti, da v primeru nepravočasnega sprejema Sloveniji grozi kazen.

Koalicija bo predlog podprla, so povedali Dušan Verbič (SMC), Marija Antonija Kovačič (DeSUS) in Janko Veber (SD). Izpostavili so, da je zelo pomembno, da se zaščito vlagateljev jasno opredeli in da se ohrani zaupanje v bančni in finančni sistem. Veber je izrazil upanje, da bodo v predvidenih rokih sprejeti tudi vsi podzakonski akti in da bo sistem v predvidenem scenariju lahko čimprej zaživel.

Miha Kordiš (ZL) in Jožef Horvat (NSi) sta povedala, da se bodo pri glasovanju vzdržali. Kordišu se zdi vprašljivo, da se sredstva bank kopičijo v raznih skladih za zaščito sistema, namesto da bi bila na razpolago za kreditiranje realnega gospodarstva, ter način ohranjanja vrednosti sklada. "Obžalujemo, da predlagatelj načina upravljanja sklada ni dodelal bolj premišljeno in gospodarno," pa je dodal Horvat.

Potem ko SDS na matičnem odboru ni uspela z dopolnilom, da bi se globe za kršitve bank zvišale s predlaganega razpona od 25.000 do 250.000 evrov na 80.000 do 370.000 evrov, takšno dopolnilo ponovno predlaga v sprejem. Kot je znova pojasnil Pogačnik, bi s tem globe ostale v enakem razponu, kot so bile določene v zakonu o bančništvu, in bi bile sorazmerne z globami na ostalih področjih.