c S
Komisija DZ za narodni skupnosti podprla predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo 23.03.2016 13:25 Ljubljana, 23. marca (STA) - Komisija DZ za narodni skupnosti je na današnji seji skupaj z dopolnili podprla predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo. Pri obravnavi predloga novele zakona o varstvu kulturne dediščine pa je sprejela sklep, s katerim vladi priporoča, naj v najkrajšem možnem času v okviru priprav strategije upošteva vlogo narodnih skupnostih.

Predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo, ki ga je komisija obravnavala kot zainteresirano delovno telo, je predstavila državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk. Dejala je, da želi vlada z zakonom urediti status zagovornika načela enakosti in v tem delu slovenski pravni red uskladiti s pravnim redom EU. Pri tem sledi zahtevam Evropske komisije ter predlogom strokovnjakov s področja nediskriminacije in človekovih pravic.

Poslanec madžarske narodne skupnosti Laszlo Göncz je pojasnil vložena dopolnila poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti glede uporabe jezika. Gre za to, da je prepovedana vsaka diskriminacija, ki temelji na pripadnosti narodni manjšini, rabi jezika ali etničnem poreklu, je poudaril. Prepričan je, da gre zakon v pravo smer in bo kvalitetno nadgradil sedanjo pravno ureditev na tem področju.

Komisija je kot zainteresirano delovno telo obravnavala tudi predlog novele zakona o varstvu kulturne dediščine v drugi obravnavi. Državni sekretar na ministrstvu za kulturo Tone Peršak je pojasnil, zakaj se novela dotika tudi narodnih skupnostih. K subjektom varstva dediščine se poleg samoupravnih narodnih skupnosti na narodnostno mešanih območjih po njegovih besedah dodajajo še dediščinske skupnosti, definirane z okvirno konvencijo Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo, ki jo je Slovenija ratificirala.

Ob tem je Göncz pojasnil predlog dopolnila poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti, da narodne skupnosti dajejo mnenja k aktom o razglasitvi na narodnostno mešanih območjih ter dediščinske skupnosti. "Gre za pomemben element narodne samobitnosti, ko se govori o kulturni dediščini, zato je interes narodnih skupnostih, da se to zakonsko uredi," je dejal.

V razpravi pa je Dragan Matič (SMC) opozoril, da dopolnila ne bo podrl, ker odpravlja le nekatere pomanjkljivosti, a ne rešuje ostale problematike. Pomisleki so s tehničnega vidika in strokovno dediščinskega vidika, je dejal in se zavzel za celovito prenovo zakona.

Pri tem so ga podprli člani komisije, ki so na koncu sprejeli nov sklep, s katerim vladi priporočajo, naj čim prej v okviru priprav nove strategije o varstvu kulturne dediščine in zakona upošteva vlogo samoupravnih narodnih skupnostih. Na ministrstvu za kulturo je, kot je dodal Peršak, v pripravi strategija, ki bo celovito opredelila upravljanje s kulturno dediščino.

Komisija bo o obeh predlogih zakonov poročala matičnim delovnim telesom DZ.