c S

Vlada pripravila nov zakon o priznavanju poklicih kvalifikacij reguliranih poklicev

17.03.2016 07:35 Ljubljana, 16. marca (STA) - Vlada je danes določila besedilo predloga zakona o postopku priznavanja poklicih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev in ga po rednem postopku posredovala v obravnavo DZ, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Splošni cilji novega zakona so predvsem odpraviti ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu EU.

Sprejem zakona predlagajo zaradi spremembe evropske zakonodaje na tem področju. Slovenija trenutno že zamuja s prenosom direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij v nacionalni pravni red, poleg tega nas je Evropska komisija že obvestila, da lahko v zelo kratkem času pričakujemo tudi njen uradni opomin, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Glede na obseg sprememb so tako na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili nov zakon na področju priznavanja poklicih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev, ker zagotavlja celovito in sistemsko ureditev področja, predvsem z vidika priznavanja poklicnih kvalifikacij za vse regulirane poklice.

Namen predloga zakona je večja preglednost, jasnost, razumljivost in smiselnost. Splošni cilji novega zakona so predvsem odpraviti ovire za prosti pretok oseb in storitev na notranjem trgu EU. Odprava ovir bo olajšala mobilnost strokovnjakov in storitev v EU, povečala možnost zaposlovanja visokokvalificiranih in zagotovila več možnosti iskalcem zaposlitve tudi v reguliranih poklicih.

Zakon med drugim uvaja evropsko poklicno izkaznico, katere namen je spodbuditi in pospešiti postopek priznavanja, obenem pa zagotoviti njegovo večjo preglednost. Uvedba izkaznic bi lahko olajšala mobilnost strokovnjakov predvsem zaradi hitrejših postopkov in pospešene izmenjave podatkov med državo pogodbenico izvora in gostiteljico prek informacijskega sistema za notranji trg IMI.

Zakon predvideva tudi lažje čezmejno opravljanje začasnih storitev v reguliranih poklicih in poklicnih dejavnostih. Potrošniki lahko najamejo ponudnika iz druge države pogodbenice, kar pomeni večjo konkurenčnost oz. nižje cene storitev in tudi večjo izbiro.

Ker ima Slovenija veliko reguliranih poklicev, so v nekaterih strateških nacionalnih dokumentih, kot je Nacionalni reformni program 2015-2016, in dokumentih EU navedena priporočila o njihovem zmanjšanju oziroma odpravi nekaterih nepotrebnih, neupravičenih in nesorazmernih pogojev.