c S

Uprava zaporov do konca 2022 s skoraj milijonom za razvoj delovnih sposobnosti zaprtih

17.03.2016 07:34 Ljubljana, 16. marca (STA) - Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij bo do konca leta 2022 za razvoj delovnih sposobnosti zaprtih ljudi imela na voljo skoraj milijon evrov, so sporočili z ministrstva za pravosodje. Sredstva bodo prišla iz sklada evropske kohezijske politike, dodeljena bodo v okviru politike socialne vključenosti in zmanjševanja tveganja revščine.

Ministrstvo za pravosodje je namreč vključeno v deveto prednostno os operativnega programa za izvajanje omenjene evropske kohezijske politike, njen cilj pa je aktivno vključevanje na trg dela, tudi s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

Uprava pa je s svojim programom za razvoj delovnih kompetenc zaprtih uspela pridobiti kar 980.000 evrov. Od tega bo 80 odstotkov prispeval evropski socialni sklad.

Uprava želi, da bi se zaprti s pridobivanjem delovnih kompetenc in odpravo tveganj, ki pogojujejo ponavljanje kaznivih dejanj, usposobili za življenje na prostosti. Program uvaja različne aktivnosti, tudi možnosti za pridobitev formalne izobrazbe in spretnosti, so na spletni strani pojasnili na ministrstvu. To bi lahko omogočilo zaposlitev po prestani kazni, s tem pa bodo prispevali k zagotovitvi osebne eksistence brez socialne pomoči. Med drugim bodo uvedli delovno terapijo, ta naj bi prispevala k ohranjanju delovnih navad in spretnosti.

Zaprti pa morajo imeti za resocializacijo na voljo dovolj prostovoljnih svetovalcev, zato nameravajo vzpostaviti in nadgrajevati podporno mrežno prostovoljcev za zagotavljanje svetovalne pomoči.