c S

Odbor DZ po vetu znova podprl novelo o varstvu okolja

16.03.2016 14:49 Ljubljana, 16. marca (STA) - Odbor DZ za okolje in prostor je po vetu državnega sveta danes menil, da je novela zakona o varstvu okolja ustrezna. Večina ni upoštevala opozoril državnega sveta, predstavnikov civilne družbe in ZL, da bo novela slabše varovala okolje. Državni svet je napovedal ustavno presojo.

Državni svet, ki je odložilni veto na zakon 10. marca sprejel soglasno, je opozoril na odpravo časovne omejitve veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja (prej 10 let), s čimer se bo med drugim omejilo soodločanje javnosti - postopek odobritve ali podaljšanja tega dovoljenja je bila namreč ena redkih možnosti lokalnega prebivalstva, da se aktivno vključi v soodločanje.

Kot neustrezno so državni svetniki ocenili tudi možnost, da se bo lahko ob določenih pogojih v okoljevarstvenem dovoljenju določilo manj stroge mejne vrednosti emisij, ko so določene po najboljših dostopnih tehnologijah (BAT), je povedal državni svetnik Zoran Božič. Napovedal je, da bodo, če bo zakon znova sprejet, zahtevali presojo na ustavnem sodišču.

Da se omogoči manj stroge mejne vrednosti emisij, je po evropski direktivi le možnost, ne obveza, je dejal Uroš Macerl iz civilnodružbene organizacije Eko krog in članom odbora predložil dopisovanje, v katerem pravna svetovalka pri glavnem direktoratu za okolje pri Evropski komisiji pojasnjuje, da država ta del direktive "lahko" prenese, ni pa nujno.

Evropski komisiji je pisal, ker na ministrstvu za okolje in prostor ni dobil dokumentacije, ki bi dokazovala, da je Evropska komisija od Slovenije zahtevala prenos tega dela, kar so mu zatrdili na ministrstvu.

Ministrstvo za okolje in prostor po drugi strani še vedno trdi, da je iz objave na spletni strani Evropske komisije razvidno, da je ta del direktive treba prenesti.

Ministrica Irena Majcen je dejala, da ne gre za prisilo, da pa se v primeru nezadostnega prenosa sprožijo postopki, ki lahko privedejo tudi do kazni. Tudi sicer vlada zavrača očitke in navaja, da je evropska zakonodaja na tem področju ena najnaprednejših na svetu.

V Eko krogu in društvu Eko Anhovo in dolina Soče menijo, da gre za odpiranje vrat umazani industriji na račun varovanja okolja. "Vsi potrebujemo denar, da bomo funkcionirali naprej. Ampak če kdo misli, da okolje in zrak nista pomembna, naj poskusi šteti denar z zaprto sapo," je na vest potrkal Macerl.

Franc Trček (ZL) je ministrico Ireno Majcen pozval k odstopu, ker po njegovem mnenju ni kompetentna za vodenje tega resorja. V ZL menijo, da novela odpira vrata umazanim tehnologijam in hkrati izključuje javnost iz soodločanja, in med drugim opozarjajo na določilo, da se bo višje dopustne emisije dopuščalo na podlagi ocene, ki jo bo pripravil upravljalec naprave sam, in da je kot degradirano okolje (na katerih ne bo mogoče zvišati dovoljenih izpustov) določeno je območje Mežiške doline, ne pa tudi npr. Zasavja, Celjske kotline ali doline Soče ob Anhovem.

Ostali člani odbora so ob tem, ko so poudarjali, kako pomembni civilnodružbeni organizaciji sta Eko krog in Eko Anhovo in dolina Soče, novelo še enkrat podprli. Predsednik odbora Igor Zorčič (SMC) je očitke ocenil kot "pavšalne" in menil, da novela vsebuje potrebne varovalke.

Podobno je Marjana Kotnik Poropat (DeSUS) ocenila, da bo novela zagotovila, da ne bo prišlo do nekontroliranega onesnaževanja, po drugi strani je treba misliti tudi na delovna mesta. Zato v DeSUS menijo, da zakon "ni tako slab, da ga ne bi mogli podpreti".

Zvonko Lah (SDS) je ocenil, da se sedanji zakon ne izvaja, kot bi se moral, in da tudi njega "boli" zaradi onesnaženih območij, da pa je po drugi strani treba stvari premakniti naprej. Pozdravil je odpravljanje administrativnih ovir glede veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in se zavzel, da bi lahko investitorji ta dovoljenja pridobivali hitreje.