c S

Dokumentacija o ponudbi delnic ali uvrstitvi na borzo le še v elektronski obliki

10.03.2016 08:38 Ljubljana, 10. marca (STA) - Dokumentacijo v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev ali njihovim sprejemom v trgovanje bo treba skladno z novimi evropskimi pravili Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) od 24. marca posredovati v elektronski obliki.

Novost prinaša delegirana uredba Evropske komisije, ki je bila sprejeta novembra lani in bo začela veljati 24. marca, njen cilj pa je poenotiti administrativne postopke v zvezi s potrjevanjem prospektov med članicami EU. Uredba določa enoten postopek glede potrjevanja prospektov, njegove objave in razširjanja informacij glede ponudbe ali uvrstitve vrednostnih papirjev na organizirani trg, je objavila ATVP.

Po novem bo celoten postopek od vložitve osnutka prospekta na ATVP do izdaje odločbe o potrditvi prospekta potekal po elektronski poti.

Dokumentacijo bo treba vložiti v elektronski obliki, ki jo je možno pregledovati (torej da je možno brskanje po prospektu npr. po ključnih besedah), PDF-dokument bo moral biti elektronsko podpisan. Za elektronski podpis bo mogoče uporabiti kateregakoli od veljavnih digitalnih potrdil, ki jih izdajajo ministrstvo za javno upravo, Nova Ljubljanska banka, Pošta Slovenije in Halcom.

Ob dopolnitvi prospekta bodo morale biti iz vseh nadaljnjih osnutkov prospekta razvidne spremembe v primerjavi s prejšnjim osnutkom in ustrezna pojasnila (t.i. "track changes"), posredovati bo treba tudi čistopis prospekta. ATVP bo lahko od vlagatelja zahtevala, da ji končno verzijo prospekta predloži tudi v tiskani obliki.

ATVP bo ob prejemu zahteve za potrditev prospekta v elektronski obliki v roku dveh delovnih dni vlagatelju posredovala potrdilo o prejemu zahteve ter informacijo o številki, ki je bila dodeljena zahtevi, in osebi na ATVP, ki bo vodila postopek v zvezi s prospektom.

V primeru nepopolnega prospekta bo vlagatelju po elektronski poti poslala sklep o dopolnitvi prospekta. Prav tako bo ATVP vlagatelju po elektronski poti na dan odločitve posredovala odločbo o potrditvi ali zavrnitvi prospekta, ki jo bodo vlagatelji dobili vročeno tudi v fizični obliki prek pošte.

ATVP vlagateljem dokumentacije svetuje, naj proučijo delegirano uredbo, ki je dostopna na naslovu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0301&qid=1457331640097&from=SL in na spletni strani ATVP http://www.atvp.si/Default.aspx?id=26.