c S

Informacijski pooblaščenec: KPK si je nezakonito ustvaril enormno bazo računov vseh prebivalcev

01.03.2016 08:03 Ljubljana, 29. februarja (STA) - Pri informacijskem pooblaščencu so pojasnili, da je KPK od uprave za javna plačila nezakonito pridobival transakcijske račune vseh državljanov in si ustvaril enormno bazo računov, ki nimajo povezave s pristojnostmi KPK. "Nesporno KPK teh podatkov ni potreboval za delovanje aplikacije Supervizor, kot želi to zavajajoče predstaviti," so zapisali.

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec je namreč danes napovedal, da bo vložil zahtevo za sodno varstvo glede odločbe informacijskega pooblaščenca, ki mu očita kršitev zakona o varstvu osebnih podatkov zaradi nezakonitega pridobivanja in neustrezne zaščite osebnih podatkov v Supervizorju. Če bi odločbo v celoti spoštovali, bi bila posledica lahko le izklop Supervizorja, meni Štefanec.

Pri informacijskem pooblaščencu so zapisali, da so odgovornima osebama pri KPK in eni odgovorni osebi pri upravi za javna plačila izdali prekrškovne odločbe, ker je komisija od uprave nezakonito pridobivala transakcijske račune vseh državljanov.

KPK je prišel do transakcijskih računov praktično vseh državljanov, čeprav teh podatkov sploh ni potreboval v nobenih postopkih, ki bi jih vodil, so zapisali pri informacijskem pooblaščencu. Tako je KPK prišel do transakcijskih računov na primer vseh plačnikov davkov Sloveniji, prejemnikov pokojnin, prejemnikov odškodnin zaradi okužbe z virusom HIV itd.

Po mnenju informacijskega pooblaščenca komisija z današnjimi izjavami "odvrača pozornost od bistva problema, ki je v tem, da si je samovoljno vzela pristojnost zbirati osebne podatke vseh državljanov, namesto da bi obravnavala in reševala zadeve, za katere je po zakonu pristojna".

Za kakšne namene je KPK transakcijske račune državljanov potreboval, informacijskemu pooblaščencu ni znano, "saj KPK ves čas postopka ni znal pojasniti, zakaj te podatke potrebuje".

"Neizpodbitno dejstvo je, da je KPK transakcijske račune posameznikov, na podlagi odločbe informacijskega pooblaščenca od uprave prenehal pridobivati že pred meseci, kar pa ni v ničemer vplivalo na podatke, ki jih KPK objavlja v aplikaciji Supervizor," so poudarili pri informacijskem pooblaščencu.

Tam še vedno objavljajo prav vse podatke, ki so jih v aplikaciji objavljali pred tem, prav tako pa aplikacijo sproti dopolnjujejo z novimi podatki v povsem enakem obsegu.

Ob tem so pri pooblaščencu opozorili, da tudi KPK v svojih izjavah ni zmožen pojasniti, katera je tista funkcionalnost Supervizorja, ki zaradi prenehanja pridobivanja transakcijskih računov ni več omogočena, in kateri so tisti podatki, ki jih zaradi tega KPK v Supervizorju ne more več objavljati.

"Da se je komisija zavedala nezakonitosti svojega ravnanja, izhaja tudi iz dejstva, da je v celoti izvršila inšpekcijsko odločbo informacijskega pooblaščenca in prenehala s takšnim splošnim in neselektivnim pridobivanjem transakcijskih računov ter v skladu z odločbo iz svojih baz tudi izbrisala vse nezakonito pridobljene številke transakcijskih računov," trdijo pri pooblaščencu.

V ta namen je komisija z upravo posledično tudi sklenila nov sporazum o izmenjavi podatkov, ki pa transakcijske račune posameznikov (pravilno) iz posredovanja izvzema.

Se pa informacijskemu pooblaščencu zdi zanimivo, da KPK zoper inšpekcijsko odločbo, s katero mu je bilo naloženo brisanje transakcijskih računov, ni sprožil upravnega spora, čeprav je to možnost imel, pač pa je inšpekcijsko odločbo v celoti izvršil in torej vse nezakonito zbrane transakcijske račune tudi izbrisal. Štefanec je sicer danes dejal, da je odločbo prejel v soboto, in da bo zoper njo vložil zahtevo za sodno varstvo.

Štefanec je danes tudi poudaril, da so od razkritja podatkov o zaslužkih iz avtorskih in podjemnih pogodb na eni strani priča novim razkritjem nepravilnosti pri izplačevanju različnih dodatkov, na drugi strani pa so priča pritisku posameznikov, da se ta transparentnost odpravi in komisiji omeji dostop do podatkov.

Pri informacijskem pooblaščencu so poudarili, da protikorupcijske komisije ni nikoli in v ničemer omejeval pri zbiranju in javni objavi (nevarovanih) osebnih podatkov, ki jih je ta potrebovala za svojo preiskavo. "Ne glede na to pa ne gre prezreti, da KPK javnosti še vedno ni predstavil rezultatov te preiskave, čeprav je od njene uvedbe minilo že leto dni," so še zapisali v sporočilu za javnost.