c S
Štefanec stališča OECD ne dojema kot kritiko KPK, pač pa kot kritiko oblasti 24.02.2016 14:10 Ljubljana, 24. februarja (STA) - Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Boris Štefanec stališča OECD, ki je izrazil zaskrbljenost zaradi položaja slovenske KPK, ne vidi kot kritiko delovanja komisije. Kot je dejal na novinarski konferenci, gre za kritiko slovenskih oblasti, ki so dolžne zagotoviti pogoje za dobro delo komisije.

KPK uradno ni prejela dopisa Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), je pa iz sporočila za javnost delovne skupine razbrati, da izraža zaskrbljenost glede neodvisnosti in domnevne neučinkovitosti komisije ter njenih nezadostnih kadrovskih in finančnih virov, je povedal Štefanec.

Kot je zatrdil, se KPK zaveda pomembnosti varovanja svoje samostojnosti in neodvisnosti, zato nedvomno deluje neodvisno od političnih in drugih vplivov. To ji omogoča učinkovito izvajanje pooblastil in nalog, ki jih nalaga zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ker je izvajanje zakona pokazalo nedorečenosti, KPK aktivno sodeluje v medresorski delovni skupini za pripravo sprememb. Te po besedah Štefaneca posebej poudarjajo večjo pravno varnost obravnavanih oseb v postopkih komisije.

Novela zakona bo po normativnem programu vlade predvidoma sprejeta do konca leta. Komisija ob njeni uveljavitvi pričakuje manj odprtih vprašanj in večjo konsistentnost odločitev sodišč glede postopkov in odločitev komisije, je pojasnil Štefanec.

Kot je še poudaril, jim kadrovska sestava komisije omogoča učinkovito izvajanje nalog. Izrazitejša fluktuacija zaposlenih, ki so ji priča, pa po njegovi oceni ni neobičajen pojav po menjavi vodstva in zahteva svoj čas za vpeljavo novih strokovnih sodelavcev.

Po besedah predsednika KPK bi z več sredstvi lahko dosegli večjo učinkovitost. Meni pa, da količina dodeljenih proračunskih sredstev odraža siceršnjo finančno situacijo v javni upravi, pri čemer je v primeru KPK prisoten celo minimalen pozitiven trend.