c S

Pristojni odbor proti zadržanju izvajanja člena o dodatnih pooblastilih vojske

18.02.2016 11:49 Ljubljana, 18. februarja (STA) - Člani parlamentarnega odbora za obrambo so na današnji seji soglasno in brez razprave izrazili podporo mnenju zakonodajno-pravne službe, da pobuda varuha za začasno zadržanje izvajanja člena 37.a zakona o obrambi ni utemeljena. Gre za člen zakona, ki državnemu zboru omogoča, da vojski izjemoma podeli nekatera policijska pooblastila.

Andreja Kurent iz zakonodajno-pravne službe DZ je na seji odbora pojasnila, da varuhov predlog za začasno zadržanje po njihovem mnenju ni utemeljen. Predlagatelj v utemeljitvi namreč navaja le, da bi lahko pri izvajanju pooblastil nastala arbitrarnost, pri čemer bi lahko za posameznike nastale težko popravljive posledice, in sicer zaradi teže posegov v človekove pravice, ki so posledica morebitnega izvajanja omenjenih pooblastil.

Po mnenju zakonodajno-pravne službe te navedbe niso dovolj konkretizirane, da bi zadostile zakonskim pogojem, po katerih mora ustavno sodišče tehtati med škodljivimi posledicami morebitnega izvajanja in morebitnimi posledicami morebitnega neizvajanja določbe.

Tudi ministrica za obrambo Andreja Katič je ocenila, da varuhov predlog ne izpolnjuje zakonskih zahtev. Po njenih besedah namreč ne izkazuje zadostno težko popravljivih škodljivih posledic, ki naj bi nastale ob izvajanju omenjenega člena.

Vlada celo ocenjuje, da bi bile posledice, ki bi nastale v primeru zadržanja izvrševanja te določbe oz. nezmožnosti njenega aktiviranja s strani DZ, morebiti celo težje popravljive kot posledice, ki bi nastale ob njenem izvrševanju, je še povedala ministrica Katičeva. Še enkrat je povzela vsebino omenjenega člena in dodala, da tudi vlada predlaga zavrnitev varuhove pobude.

Člani odbora so sledili mnenju vlade in zakonodajno-pravne službe ter njeno mnenje podprli z osmimi glasovi za in brez glasu proti.

Vlada je sicer ravno v sredo DZ predlagala uveljavitev omenjene določbe. Pristojni parlamentarni odbor bo o tem predvidoma odločal v petek, DZ pa v ponedeljek. Za potrditev odločitve bo potrebna dvotretjinska večina navzočih poslancev.

V Sindikatu vojakov Slovenije pa so ob tem pozvali k spremembi ustave pred aktiviranjem policijskih pooblastil vojakom. Kot so pojasnili v dopisu predsedniku vlade Miru Cerarju in predsedniku DZ Milanu Brglezu, se v zakonu o obrambi določajo in urejajo tudi naloge Slovenske vojske, za katere ustava ne daje pooblastila nikomur.

"Razumne države vojsko včasih uporabijo tudi za pomoč pri elementarnih nesrečah in za pomoč policiji in prav bi bilo, da se jim Slovenija pridruži ter to dela legalno s skladu z lastnimi predpisi," so prepričani v sindikatu. Ob tem so opozorili, da zaradi vzdrževanja dragih vzporednih sistemov ob Slovenski vojski ni denarja za njeno delovanje, vojska pa poleg rednih nalog "z omejenimi finančnimi sredstvi kljub temu izvaja vse naloge, za izvajanje katerih se usposablja na pol legalno". "Skrajni čas je, da se takšna praksa prekine," so zapisali.