c S

Ministrstvo v javno objavo izplačil dodatkov za stalno pripravljenost

03.02.2016 17:30 Ljubljana, 03. februarja (STA) - Ministrstvo za javno upravo bo sprejelo ustrezne ukrepe za zagotavljanje namenske rabe oziroma vračila nenamensko porabljenih sredstev za izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost na nekaterih fakultetah, so sporočili po seji vlade. Ministrstvo bo začelo tudi z javnimi objavami izplačil dodatkov, vključno z dodatkom za stalno pripravljenost.

Poslanec SDS Vinko Gorenak je na vlado naslovil vprašanje v zvezi z izplačevanjem dodatkov za stalno pripravljenost nekaterim zaposlenim na fakultetah Univerze v Ljubljani. Med njimi sta bila za časa akademskega udejstvovanja tudi minister za finance Dušan Mramor in ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič. Poslanca je zanimalo, kakšne ukrepe bo v zvezi z omenjenimi nepravilnostmi sprejela vlada.

Vlada je v odgovoru spomnila na ugotovitve inšpektorata za javni sektor, da fakultete za odreditev in izplačilo stalne pripravljenosti niso imele pravne podlage. Inšpektor je v postopku inšpekcijskega nadzora izdal zapisnik, v katerem je odredil, da fakultete zagotovijo izplačilo plač v skladu s predpisi ter da ukrepajo v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da morajo zaposleni zneske preveč izplačanih plač vrniti.

Dekani devetih fakultet so vložili ugovor zoper zapisnik o inšpekcijskem nadzoru, a je minister za javno upravo Boris Koprivnikar vseh devet ugovorov zavrnil. Odločitev ministra o ugovoru je postala sestavni del zapisnika, ki je z vročitvijo odločitve postal dokončen. V nadaljevanju bodo fakultete morale v naslednjih 90 dneh izvesti popravljalne ukrepe.

Ministrstvo je univerzo obenem pozvalo, naj na podlagi uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov za vse članice in za čas od leta 2013 dalje posreduje podatke o višini dodatka za pripravljenost, o viru financiranja in pravni podlagi, uporabljeni za izplačilo dodatka. Prav tako je univerzo pozvalo, da morajo članice prenehati izplačevati ta dodatek.

Na podlagi pridobljenih podatkov in pravne presoje, ki še poteka, bo pristojno ministrstvo sprejelo ustrezne ukrepe z vidika zagotavljanja namenske rabe oziroma vračila nenamensko porabljenih dodeljenih sredstev.

Inšpektorat za javni sektor bo v nadaljnjih postopkih inšpekcijskega nadzora pozornost usmerjal tudi v odrejanje in izplačevanje dodatka za stalno pripravljenost. Ministrstvo za javno upravo pa bo začelo tudi z javnimi objavami izplačil dodatkov, vključno z omenjenim dodatkom za stalno pripravljenost.

V sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport bo ministrstvo za javno upravo tudi preučilo, ali so potrebne spremembe in dopolnitve predpisov ali kolektivnih pogodb, so še zapisali v sporočilu po seji vlade.