c S
Lani v Sloveniji za desetino manj insolvenčnih postopkov 21.01.2016 08:34 Ljubljana, 21. januarja (STA) - V letu 2015 je bilo v Sloveniji nad poslovnimi subjekti začetih 1416 insolvenčnih postopkov, kar je devet odstotkov manj kot leto prej. Manj je bilo začetih tako stečajev kot postopkov prisilne poravnave, nekaj več kot leto prej je bilo lani začetih le likvidacij podjetij, kažejo statistike Ajpesa.

Stečajnih postopkov je bilo lani v Sloveniji začetih 1154, to je 11 odstotkov manj kot leto prej. Manj je bilo začetih stečajev nad gospodarskimi družbami, več pa stečajev samostojnih podjetnikov.

Nad gospodarskimi družbami je bilo od lanskega januarja do decembra začetih 939 stečajnih postopkov oz. okoli 15 odstotkov manj kot predlani. Nad samostojnimi podjetniki posamezniki pa je bilo začetih 179 stečajnih postopkov, kar je skoraj šest odstotkov več kot predlani, je razvidno iz objav Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

V letu 2015 se je bistveno znižalo število prisilnih poravnav, in sicer s 43 na 17, vendar pa se je povečalo število poenostavljenih prisilnih poravnav, namreč za 15 odstotkov na 116.

Izbrisov iz registra zaradi stečaja je bilo lani 1113, potem ko jih je bilo v letu prej 850. Od tega je bilo 921 izbrisov gospodarskih družb in 166 izbrisov samostojnih podjetnikov.

Leta 2015 je bilo sicer v Sloveniji na novo ustanovljenih 5550 podjetij, kar je 12 odstotkov manj kot leta 2014. Število samostojnih podjetnikov se je povečalo za šest odstotkov na 14.473.

V lanskem decembru je bilo v Sloveniji 4906 pravnih oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi, povprečni dnevni znesek neporavnanih obveznosti pa je znašal nekaj več kot 384 milijonov evrov. Največ oseb z dospelimi neporavnanimi obveznostmi je bilo v dejavnosti trgovina ter vzdrževanje in popravila motornih vozil (20,6 odstotka) in v gradbeništvu (18,6 odstotka).